Open data pipeline

Upcoming open data for the Helsinki region

Below is a list of open data releases currently under work. Unfortunately, the list is available only in Finnish. The list updates continuously, as the data advances from the planning phase to the final phase. More information can be obtained by contacting hri [at] hel.fi.

Final phase

Releases awaiting final inspections, after which the dataset(s) can be published.

 • Helsingin taidemuseon näyttelyt
 • Luontotietojärjestelmä (Hki)
 • Palauterajapinta (Espoo)
 • Helsingin vanhoja karttoja
 • Palmian ruokalistat (Hki)
 • Historiallista nimistödataa (Hki)
 • Rajapinta Sinetti-arkistotietojärjestelmään (Hki)

Under work

Releases under work are actively progressing in close cooperation with the data owner.

 • Rajapinta Espoon päätöksentekojärjestelmään
 • Helsingin kuvakartta 2014
 • Vuosien 2013 ja 2015 ortokuvat (pks)
 • Helsingin asianhallintajärjestelmä Ahjon diaarit
 • Helsingin kaupungin kuulemisrajapinta ja -palvelu (Kerro kantasi)
 • Vuosien 1972 ja 1997 ortokuvat Helsingistä
 • Helsingin asemakaava
 • Uimarantojen levä- ja vedenlaatuhavainnot (Hki)
 • Pysäköintikartta ja maksuvyöhykkeet (Hki)
 • HSL:n matkustajamäärät linjoittain
 • Koulurekisteri (Hki)
 • Tilakeskus / Vuokrattavat kohteet (Hki)
 • Helsingin seudun suuntien datat
 • Koulujen henkilöstömäärät (Hki)
 • Nuorten hyvinvointi-indikaattorit (Hki)
 • Uima- ja urheiluhallien kävijämäärät (Hki)
 • Rajapinta nuorisoasiainkeskuksen Harrastushakuun (Hki)
 • Päiväkotien asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (Hki)
 • Kiinteistökartan maastotiedot (Hki)
 • Helsingin rakennuskiellot
 • Helsingin viistoilmakuvat
 • Helsingin maastomallit
 • Helsingin korkeuskäyrät
 • Helsingin korkeusvyöhykekartta
 • Helsingin manneralue / saaret / rantaviiva

Under planning

Releases in the planning phase have been tentatively agreed upon with the data owner.

 • Kiinteistöjen energiakulutus (Hki)
 • Strategiaohjelman seurantatiedot (Hki)
 • Kaupungin avustukset järjestöille (Hki)
 • HSL:n lipuntarkastusdata
 • Staran työsuoritusten raportointi (Hki)
 • Helsinki alueittain 2016 -tilastot

Not found the data you are looking for?

Submit a data request and if possible, we will add it to our work list.

avatar
Author
HRI
1 year, 5 months ago
Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe