Open data pipeline

Upcoming open data for the Helsinki region

Below is a list of open data releases currently under work. Unfortunately, the list is available only in Finnish. The list updates continuously, as the data advances from the planning phase to the final phase. More information can be obtained by contacting hri [at] hel.fi.

Final phase

Releases awaiting final inspections, after which the dataset(s) can be published.

 • Helsingin kaupungin investointikohteeet
 • Päätösrajapinta (Espoo)
 • Historiallista nimistödataa (Hki)
 • Rajapinta Sinetti-arkistotietojärjestelmään (Hki)

Under work

Releases under work are actively progressing in close cooperation with the data owner.

 • Helsingin pysäköintirajapinta
 • Vuosien 2013 ja 2015 ortokuvat (pks)
 • Koulujen ja päiväkotien ruokalistat (Hki)
 • Helsingin asianhallintajärjestelmä Ahjon diaarit
 • Helsingin kaupungin kuulemisrajapinta ja -palvelu (Kerro kantasi)
 • Vuosien 1972 ja 1997 ortokuvat Helsingistä
 • Helsingin asemakaava
 • Pysäköintikartta ja maksuvyöhykkeet (Hki)
 • HSL:n matkustajamäärät linjoittain
 • Tilakeskus / Vuokrattavat kohteet (Hki)
 • Helsingin seudun suuntien datat
 • Koulujen henkilöstömäärät (Hki)
 • Nuorten hyvinvointi-indikaattorit (Hki)
 • Uima- ja urheiluhallien kävijämäärät (Hki)
 • Rajapinta nuorisoasiainkeskuksen Harrastushakuun (Hki)
 • Päiväkotien asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (Hki)
 • Rajapinta Helsingin pyöräilijämääriin
 • Helsingin viistoilmakuvat
 • Helsingin maastomallit
 • Helsingin korkeuskäyrät
 • Helsingin korkeusvyöhykekartta
 • Helsingin manneralue / saaret / rantaviiva

Under planning

Releases in the planning phase have been tentatively agreed upon with the data owner.

 • Vantaan resurssienvarausrajapinta
 • Pääkaupunkiseudun työväenopistojen kurssitiedot
 • Kiinteistöjen energiakulutus (Hki)
 • Strategiaohjelman seurantatiedot (Hki)
 • Kaupungin avustukset järjestöille (Hki)
 • HSL:n lipuntarkastusdata
 • Staran työsuoritusten raportointi (Hki)
 • Helsingin kansallinen kaupunkipuisto -kyselyn vastaukset

Not found the data you are looking for?

Submit a data request and if possible, we will add it to our work list.

avatar
Author
HRI
2 years ago
Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe