Deaths in the Helsinki region by age and gender

This dataset provides statistics on deaths in the Helsinki region by age and gender.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Deaths in the Helsinki region by age and gender. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original creator is Tilastokeskus. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 22.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.aluesarjat.fi
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Title (fi) Helsingin seudun kuolleet iän ja sukupuolen mukaan
Notes (fi) Helsingin seudun kuolleet iän ja sukupuolen mukaan vuodesta 1975 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ja kymmenen kehyskuntaa (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo Tuusula ja Vihti). Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue. Väestörekisterikeskus (VRK) kerää keskitetysti kaikki väestönmuutoksia - syntymää, kuolemaa, avioliiton solmimista ja avioeroa sekä muuttoliikettä - koskevat ilmoitukset. Väestörekisterikeskus saa muutosilmoitukset väestörekisterin pitäjiltä, maistraateilta, tuomioistuimilta ym. Väestörekisterikeskus käsittelee ja tarkistaa aineiston sekä päivittää väestötietojärjestelmänsä (jota 1.11.1993 asti kutsuttiin väestön keskusrekisteriksi). Väestörekisterikeskus lähettää viikoittain, järjestelmän päivityksen jälkeen, väestönmuutostiedot konekielisessä muodossa Tilastokeskukselle, missä tiedot muokataan tilastollista käyttöä varten ja tulostetaan tilastotaulukoiksi.
Agency Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Categories Väestö
Released Date
Updated date
External Reference
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsingin seutu (kaikki), Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Mäntsälä, Sipoo, Pornainen, Tuusula, Vihti
Geographic Granularity Valtio, Seutu, Kunta
Notes (en) This dataset provides statistics on deaths in the Helsinki region by age and gender.
Notes (se)
Source Tilastokeskus
Temporal Coverage From 1975
Temporal Coverage To
Temporal Granularity vuosi
Title (en) Deaths in the Helsinki region by age and gender
Title (se)
Update Frequency vuosi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.