3D model of Helsinki

This dataset provides 3D mesh model of Helsinki city.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: 3D model of Helsinki. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia and the original creator is Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, tietotekniikka- ja viestintäosasto. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 25.03.2017 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://hel.fi/3d
Author Helsingin kaupunginkanslia
Title (fi) Helsingin 3D-kaupunkimalli
Notes (fi) 3D-kolmioverkkomalli on geometrinen kaupunkimalli Helsingistä. Kolmioverkkomalli tarkoittaa teksturoitua kolmioverkkoa. Kolmioverkkomalli perustuu ilmakuvista tietokonelaskennalla muodostettuun 3D-malliin. Kolmioverkkomalli on tuotettu yli 50 000 pysty- ja viistoilmakuvasta. Kaupunkimalli on tuotettu kesällä 2015 otettujen ilmakuvien perusteella, joten mallissa näyttäytyy kaupunki kesällä 2015. Mallin etuna on sen realistisuus: mallista löytyvät kaikki kuvaushetkellä paikallaan pysyneet kohteet, kuten pienetkin rakennelmat, puut ja pysähtyneet autot. **OBJ-tiedostot** Yksi zip-tiedosto sisältää 2 km * 2 km -karttalehden alueelta 64 OBJ-tiedostoa. Yksittäinen OBJ-tiedosto sisältää kolmioverkkomallia yhden 250 m * 250 m -karttalehden alueelta. Palvelusta tällä hetkellä ladattavissa olevat OBJ-tiedostot näkyvät [liitekartalla 1](http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/dokumentit/Karttaliite1.pdf). **3MX-tiedostot ja Acute3D Viewer** 3MX-tiedostomuodossa oleva malli kattaa Helsingin ydinkeskustan alueen. Ladattavissa oleva zip-tiedosto sisältää mm. 3MX-tiedoston, joka on katseltavissa ilmaiseksi ladattavissa olevalla Acute3D Viewer-sovelluksella osoitteesta: https://www.acute3d.com/s3c-viewer/. **Koko Helsingin kattava kolmioverkkomalli Cesium-alustalla** Malli kattaa koko Helsingin alueen. Aineisto on katseltavissa ja navigoitavissa osoitteessa: http://3d.hel.ninja/mesh/. 3D-tietomallipalvelu on katseltavissa ja sen tiedot ladattavissa myös osoitteessa http://kartta.hel.fi/3d/.
Agency Helsingin kaupunginkanslia
Categories Asuminen, Kartat ja paikkatieto, Liikenne, Matkailu, Rakentaminen, Tietotekniikka, Ympäristö ja luonto
Released Date 30/11/2016
Updated date 14/12/2016
External Reference http://3d.hel.ninja/mesh/
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Kunta
Notes (en) This dataset provides 3D mesh model of Helsinki city.
Notes (se)
Source Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, tietotekniikka- ja viestintäosasto
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) 3D model of Helsinki
Title (se) Helsingfors i 3D-modell
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.