3D model of Helsinki

These datasets provide 3D city models of the city of Helsinki.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: 3D model of Helsinki. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia and the original creator is Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, tietotekniikka- ja viestintäosasto. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 18.02.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://hel.fi/3d
Author Helsingin kaupunginkanslia
Title (fi) Helsingin 3D-kaupunkimallit
Notes (fi) Helsingin kaupunki on ottanut käyttöön kaksi uuden sukupolven 3D-kaupunkimallia: älykkään semanttisen kaupunkitietomallin ja visuaalisesti korkeatasoisen kolmioverkkomallin. Nämä uuden sukupolven kaupunkimallit perustuvat uusimpiin mittaus-, mallinnus- ja tietomallimenetelmiin, joita on kehitetty viimeisten kymmenen vuoden aikana. Helsinki hyödyntää ensimmäisenä kaupunkina maailmassa yhtäaikaisesti molempia 3D-kaupunkimalleja. Helsingin 3D-kaupunkimalleista saa lisää tietoa osoitteesta http://hel.fi/3D # Kaupunkitietomalli Kaupungin CityGML 3D -tietomalli on paljon enemmän kuin kolmiulotteinen tietokonenäkymä kaupunkiin. Tietomallin keskeinen ominaisuus on semantiikka, joten mallin kohteet sisältävät myös ominaisuustietoa tietokoneen ymmärtämässä muodossa. Kaupunkitietomallin oleellinen osa on tietokanta, johon malligeometria, tekstuurikuvat, semanttinen rakenne ja ominaisuustiedot on talletettu. Tietomallin rakenne määritellään avoimessa CityGML-standardissa, ja tietokanta itsessään voi olla avoimen lähdekoodin kantasovellus, jonka käyttö on ilmaista. 3D-tietomallipalvelu on katseltavissa ja sen tiedot ovat ladattavissa myös osoitteessa http://kartta.hel.fi/3d/. CityGML-tietomalli sisältää tällä hetkellä kaikki Helsingin alueella olevat rakennukset enintään LoD2-tarkkuustasoisina. Tämän sivun palvelusta ladattavissa oleva rakennusaineisto on CityGML-tiedostomuotoista sekä LoD2-tasoista. Aineisto on ladattavissa sekä teksturoituna että ilman tekstuuria. Aineisto on jaettu 2 km * 2 km -karttalehtijaon mukaan nimettyihin tiedostopaketteihin. 3D-tietomallin aluerajaus sekä tiedostopakettien nimeämiset esitetään [liitekartalla 2] (http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/3D-malli/Karttaliite2.pdf). # Kolmioverkkomalli 3D-kolmioverkkomalli on geometrinen kaupunkimalli Helsingistä. Kolmioverkkomalli tarkoittaa teksturoitua kolmioverkkoa. Se perustuu ilmakuvista tietokonelaskennalla muodostettuun 3D-malliin. Kolmioverkkomalli on tuotettu yli 50 000 pysty- ja viistoilmakuvasta. Kaupunkimalli on tuotettu kesällä 2015 otettujen ilmakuvien perusteella, joten mallissa näyttäytyy kaupunki kesällä 2015. Mallin etuna on sen realistisuus: mallista löytyvät kaikki kuvaushetkellä paikallaan pysyneet kohteet, kuten pienetkin rakennelmat, puut ja pysähtyneet autot. Kolmioverkkomalli on katseltavissa ja navigoitavissa Cesium-alustalla osoitteissa http://kartta.hel.fi/3d/mesh ja http://3d.hel.ninja/mesh/. **3MX-tiedostot & Acute3D Viewer** 3MX-tiedostomuodossa oleva malli on katseltavissa Acute3D Viewer -sovelluksella, joka on ilmaiseksi ladattavissa osoitteesta https://www.acute3d.com/s3c-viewer/. 3MX-tiedostomuoto on myös hyödynnettävissä Bentley MicroStation CE -versiosukupolven ohjelmistoissa referenssi-/taustakarttatiedostona. Aineisto on saatavissa myös pelkästään Helsingin keskustan ydinalueesta. **OBJ-tiedostot** Koko Helsingin kattava kolmioverkkomalli on ladattavissa OBJ-tiedostomuodossa. Aineisto on jaettu 2 km * 2 km -karttalehtijaon mukaan nimettyihin zip-tiedostoihin. Yksi zip-tiedosto sisältää 2 km * 2 km -karttalehden alueelta 64 tiedostokansiota. Yhden kansion sisältämät tiedostot kattavat kolmioverkkomallia yhden 250 m * 250 m -karttalehden alueelta, jonka vastaavat tiedoston nimet esitetään [liitekartalla 1] (http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/3D-malli/Karttaliite1.pdf). **360° kuvat ja videot** Kolmioverkkomallia on käytetty 360 asteen kuvien ja videoiden tekemisessä. Sekä näitä kuvia että videoita on ladattavissa tästä palvelusta. 360 asteen kuvassa katsoja voi katsella paikaltaan joka puolelle. 360 asteen videossa katsoja voi kääntää katselukulmaansa mihin suuntaan tahansa ja vaikuttaa itse siihen mitä näkee edessään videon aikana. Kuvat ja videot toimivat ainakin Samsung Gear VR -virtuaalilaseilla. # 3D-virtuaalimalli Munkkiniemi-Haaga-pienoismallista **Eliel Saarisen** rakentamasta Munkkiniemi-Haaga-pienoismallista on tehty 3D-virtuaalimalli. Virtuaalipienoismalli on ladattavissa OBJ-tiedostomuodossa. OBJ-aineisto sisältää erikseen jokaisen yksityiskohtaisuustason, eli Type of Level of Detail (LoD): Adaptive tree. Virtuaalimalli on georeferoitu ETRS-GK25-tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään. OBJ-tiedostojen origo löytyy kohdasta x=25490000, y=6668000 ja z=0. Kuvia mallista ja sen tuotannosta voit katsoa [tästä kuvasarjasta] (http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/dokumentit/3d-virtuaalimalli_info.pdf). 3D-virtuaalimalli on katseltavissa ja navigoitavissa WebGL-tekniikkaa tukevalla selaimella osoitteessa https://kartta.hel.fi/3d/mesh/Saarinen
Agency Helsingin kaupunginkanslia
Categories Asuminen, Kartat ja paikkatieto, Liikenne, Matkailu, Rakentaminen, Tietotekniikka, Ympäristö ja luonto
Released Date 30/11/2016
Updated date 23/11/2017
External Reference http://3d.hel.ninja/mesh/
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Kunta
Notes (en) These datasets provide 3D city models of the city of Helsinki.
Notes (se)
Source Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, tietotekniikka- ja viestintäosasto
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) 3D model of Helsinki
Title (se) Helsingfors i 3D-modell
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.