Detailed Plan Map of the City of Helsinki 1838

This dataset provides the detailed plan map of the City of Helsinki 1838. The geographic coordinate system is ETRS-GK25.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Detailed Plan Map of the City of Helsinki 1838. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunginarkisto and the original creator is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunginarkisto. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 22.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.sinettiarkisto.fi
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunginarkisto
Title (fi) Helsingin asemakaava 1838
Notes (fi) Claes Wilhelm Gyldén (1802-1872) julkaisi kaikkien Suomen 31 kaupungin asemakaavat. Hänen karttansa ovat ensimmäinen yhtenäinen kaupunkikartoitus. Asemakaavojen ohella kartoissa on esitetty kaupunkien sijainti pienimittakaavaisemmassa kartassa, kaupunginosat tai korttelit sekä julkiset rakennukset. Kartat ovat ruotsinkielisiä. Niistä on näköispainos vuodelta 1983. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25.
Agency Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunginarkisto
Categories Kaavat ja kiinteistöt, Kartat ja paikkatieto
Released Date 16/03/2017
Updated date 16/03/2017
External Reference http://ptp.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=232
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity
Notes (en) This dataset provides the detailed plan map of the City of Helsinki 1838. The geographic coordinate system is ETRS-GK25.
Notes (se)
Source Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunginarkisto
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Detailed Plan Map of the City of Helsinki 1838
Title (se) Helsingfors detaljplan 1838
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.