Dwelling units, dwelling population, and dwelling density in Helsinki by number of rooms 1870-1998

This dataset provides data on dwelling units, dwelling population, and dwelling density in Helsinki by number of rooms 1870-1998. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Dwelling units, dwelling population, and dwelling density in Helsinki by number of rooms 1870-1998. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 22.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://aluesarjat.fi/
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Title (fi) Helsingin asuinhuoneistot, asuntoväestö ja asumistiheys huoneluvun mukaan 1870-1998
Notes (fi) Aineisto sisältää tietoja asuinhuoneistojen ja asunnoissa asuvien henkilöiden lukumääristä sekä asumistiheydestä huoneluvun mukaan Helsingissä. Asumistiheyttä kuvataan tunnusluvuilla asukkaita / huoneisto ja asukkaita / 100 huonetta. Huomioitavaa 1. Huoneluku sisältää keittiön. 2. Termeillä asunto, asuinhuoneisto ja huoneisto tarkoitetaan samaa asiaa. 3. V. 1950: lisäksi 128 huoneistoa ja 214 henkilöä huoneistoissa, joiden huoneluku oli tuntematon. 4. V. 1960: lisäksi 30 huoneistoa ja 25 henkilöä huoneistoissa, joiden huoneluku oli tuntematon. Lähteet 1. V. 1870-1890: Tilastollinen vuosikirja 1950 (taul. 12) 2. V. 1900-1960: Tilastollinen vuosikirja 1964 (taul. 10) 3. V. 1970-98: Tilastollinen vuosikirja 2000 (taul. 3.8) HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.
Agency Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Categories Asuminen
Released Date 12/01/2016
Updated date
External Reference http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Kunta
Notes (en) This dataset provides data on dwelling units, dwelling population, and dwelling density in Helsinki by number of rooms 1870-1998. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From 1870
Temporal Coverage To 1998
Temporal Granularity vuosi
Title (en) Dwelling units, dwelling population, and dwelling density in Helsinki by number of rooms 1870-1998
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.