Population projection of Helsinki and the Helsinki Region in 2017-2050

This dataset provides the population projection of Helsinki and the Helsinki Region for 2017-2050.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Population projection of Helsinki and the Helsinki Region in 2017-2050. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 15.12.2017 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Title (fi) Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2017-2050
Notes (fi) Aineisto sisältää koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen iän ja sukupuolen mukaan kolmena vaihtoehtona vuosiksi 2017-2050 sekä Helsingin alueittaisen ennusteen vuosiksi 2017-2027. Lisäksi aineistossa on Helsingin asuntorakentamisen ennuste alueittain vuosiksi 2017-2026. **Kohdejoukko ja rajaus** Alueittainen väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennusteet laaditaan vuosittain alueittain ja ikäryhmittäin kymmeneksi vuodeksi. Väestöennuste laaditaan ottaen huomioon väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys. Rakentamisen ennuste laaditaan Kaupunkisuunnitteluviraston ja Kaupunginkanslian strategiayksikön yhteistyönä perustuen alkuvuosina Asunto-ohjelmaan ja myöhemmin kaavoitusohjelmaan. **Aineiston sisältämät taulukot** 1) Helsingin väestö 1.1.2017 ja ennustevaihtoehdot 1.1.2018-2050 iän mukaan 2) Helsingin ja Helsingin seudun väestönmuutokset 1950-2016 ja ennuste 2017-2050 3) Helsingin väestö piireittäin ja osa-alueittain 1.1.2017 ja ennuste 1.1.2018-2027 sekä muutos 2017-2027 4) Uustuotannossa asuva Helsingin väestö osa-alueittain 1.1.2018-2027 (vuosittainen kertymä) 5) Helsingin väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain 1.1.2017 sekä ennuste 1.1.2018-2027 6) Asuntorakentamisen ennuste Helsingissä osa-alueittain 2017-2026, valmistuvaa asuntokerrosalaa, 1000 k-m2 7) Helsingin väestö ja asuinrakennusten kerrosala osa-alueittain 1.1.2017 sekä ennuste 2022 ja 2027 8) Helsingin ruotsinkielinen väestö ikäryhmittäin jaosa-alueittain 1.1.2017 ja ennuste 1.1.2018-2027 9) Helsingin ja Helsingin seudun väkiluku (14 kuntaa) iän mukaan (1 v.) 1.1.2017 ja ennustevaihtoehdot vuosille 2018-2050 10) Helsingin ja Helsingin seudun (14 kuntaa) väestö (1 v.) 1.1.2017 ja ennusteen perusvaihtoehto sukupuolen mukaan 1.1.2018-2050 11) Helsingin ja Helsingin seudun (14 kuntaa) ruotsinkielinen väestö (1 v.) 1.1.2017 ja ennuste sukupuolen mukaan 1.1.2018-2050 **Tietoja ennustemenetelmästä** Tietoja ennustemenetelmästä raportissa [Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2017-2050, Helsingin kaupunginkanslia, Kaupunkitutkimus ja -tilastot, Tilastoja 2017:12] (https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/13_09_18_Tilastoja_29_Vuori.pdf).
Agency Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Categories Väestö
Released Date 09/10/2017
Updated date
External Reference https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/13_09_18_Tilastoja_29_Vuori.pdf
External Reference (en)
External Reference (se) https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/13_09_18_Tilastoja_29_Vuori.pdf
Geographic Coverage Helsingin seutu (kaikki), Helsinki
Geographic Granularity Seutu, Kunta, Tilastoalue
Notes (en) This dataset provides the population projection of Helsinki and the Helsinki Region for 2017-2050.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From 2017
Temporal Coverage To 2050
Temporal Granularity vuosi
Title (en) Population projection of Helsinki and the Helsinki Region in 2017-2050
Title (se)
Update Frequency vuosi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.