Base map of the City of Helsinki

This dataset provides the base map of Helsinki.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Base map of the City of Helsinki. The administrator of this data is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 21.02.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://kartta.hel.fi/avoindata
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Title (fi) Helsingin kantakartta
Notes (fi) Helsingin kantakartta on suurimittakaavainen (1:500) kaupunkimittausosaston ylläpitämä kartta, jota käytetään kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen suunnittelun pohjana. Kantakartta toimii asemakaavan pohjakarttana ja sitä käytetään myös monien erikoiskarttojen valmistukseen. Kantakartta on tarkin Helsingin kaupungin aluetta kuvaava paikkatietoaineisto. Sitä pidetään jatkuvasti ajantasaisena mittakaavassa 1:500. Kantakartassa on esitetty rakentamiselle ja suunnittelulle tärkeät maastokohteet ja joitakin rajoja. Aineisto sisältää mm. kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja tunnisteet, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen, runkopisteet, kaupunginosajaon sekä muut kohteet. Aineisto on tuotettu ilmakuvausten, maastomittausten ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta. Kantakartta vastaa laatutasoltaan kuntien ylläpitämän kaavan pohjakartan (aikaisemmin virastokarta) laatuvaatimuksia. Kantakartan kuvaustekniikka on määritetty Maanmittauslaitoksen julkaisussa n:o 94 Kaavoitusmittausohjeet (2003). Kantakartasta tuotetaan lakisääteiset asemakaavoituksen pohjakartat. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG:3879) ja korkeusjärjestelmä N2000.
Agency Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Categories Kaavat ja kiinteistöt, Kartat ja paikkatieto, Ympäristö ja luonto
Released Date 14/08/2017
Updated date
External Reference https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto?id=6
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity
Notes (en) This dataset provides the base map of Helsinki.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Base map of the City of Helsinki
Title (se) Helsingfors baskarta
Update Frequency jatkuva

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.