School history database

Koulurekisteri is the school history database operated by the Helsinki City Archives. It is the most comprehensive listing available of the history of all schools in the City of Helsinki area, starting from the founding of the city in 1550 up to present data. School names, related schools, historical principals, different buildings and current school archive locations are all listed for historical research purposes.

The Koulurekisteri UI is in Finnish, as it is geared towards local history aficionados. The UI uses a REST API that, however, can be used by English-speaking researchers.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: School history database. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunginarkisto and the original creator is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunginarkisto sekä Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 22.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page https://koulurekisteri.hel.fi/
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunginarkisto
Title (fi) Helsingin kaupungin koulurekisteri
Notes (fi) Helsingin kaupungin koulurekisteristä löytyy tietoja Helsingin kouluista kaupungin perustamisesta (vuodesta 1550) lähtien. Koulurekisteri on Helsingin kaupunginkanslian kaupunginarkiston sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteinen hanke. Koulurekisterin tietoja voi selata osoitteessa [koulurekisteri.hel.fi] (https://koulurekisteri.hel.fi). Rekisteriin on koottu koulujen toiminnan kannalta olennaisia asioita, kuten koulujen nimenmuutokset, sijainnit ja tieto koulutyypistä eri aikoina. Rekisteristä löytyy lisäksi tietoa kouluun liittyvistä tapahtumista, kuten yhdistymisistä ja eroamisista. Rekisteristä löytyy myös koulujen omistajiin ja perustajiin liittyviä tietoja, koulurakennuksiin liittyviä tietoja sekä tiedot luokkien lukumääristä ja koulujen arkistojen sijaintitiedot. Koulurekisteriin on tallennettu koulujen rehtorien nimet, mutta tietosuojasyistä saatavilla on ainoastaan yli sata vuotta sitten toimineiden rehtoreiden nimitiedot. Rekisteristä ei löydy tietoa yksittäisistä oppilaista tai opettajista. Koulurekisterin tiedot on koottu arkistolähteistä ja kirjallisuudesta. Koulujen ajantasaisia tietoja täydennetään rekisteriin lukukausien alussa. Historiatietoja täydennetään ja korjataan tarpeen mukaan. Rajapinnan kautta on saatavilla aina tuorein koulurekisterin tietosisältö. REST-rajapinnan tekniset tiedot: https://dev.hel.fi/projects/koulurekisteri/
Agency Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunginarkisto sekä Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Categories Opetus ja koulutus
Released Date 21/06/2017
Updated date
External Reference https://dev.hel.fi/projects/koulurekisteri/
External Reference (en) https://dev.hel.fi/projects/koulurekisteri/
External Reference (se) https://dev.hel.fi/projects/koulurekisteri/
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Piste
Notes (en) Koulurekisteri is the school history database operated by the Helsinki City Archives. It is the most comprehensive listing available of the history of all schools in the City of Helsinki area, starting from the founding of the city in 1550 up to present data. School names, related schools, historical principals, different buildings and current school archive locations are all listed for historical research purposes. The Koulurekisteri UI is in Finnish, as it is geared towards local history aficionados. The UI uses a REST API that, however, can be used by English-speaking researchers.
Notes (se)
Source Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunginarkisto sekä Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Temporal Coverage From 1550
Temporal Coverage To
Temporal Granularity vuosi
Title (en) School history database
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.