City of Helsinki procurements

This dataset provides data on the City of Helsinki’s procurements beginning from 2012. The data includes all municipal departments and unincorporated business entities. The data has been compiled directly from the purchase invoicing system of the City of Helsinki.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: City of Helsinki procurements. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia and the original creator is Helsingin kaupunginkanslia, Helsingin rakennusvirasto, Helsingin kaupungin liikennelaitos ja Stara. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 15.12.2017 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia
Title (fi) Helsingin kaupungin ostot
Notes (fi) Helsingin kaupungin ostot (palvelut, aineet ja tarvikkeet, käyttöomaisuushankinnat) vuodesta 2012 alkaen. Tiedoissa on mukana Helsingin kaupungin kaikki virastot ja liikelaitokset. Helsingin kaupungin rakennusviraston (HKR), Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) tietoja ylläpidetään eri järjestelmissä kuin muita, joten niiden tiedot löytyvät kukin omalta välilehdiltään. HKR:n ja HKL:n osalta toimittajanumerot (ToimittajaNro) poikkeavat kaupungin muiden virastojen ja liikelaitosten numeroinnista, joten vertailussa ja yhdistelyssä tulee käyttää toimittajan Y-tunnusta. Lisäksi HKR:n ja HKL:n kirjanpitotilit ja niiden numerointi (TiliNro ja Tili) poikkeavat kaupungin muiden virastojen ja liikelaitosten numeroinnista. HKR:n ja HKL:n taulukoissa on lisäsarake (sarake R), jossa on kaupungin tilikartan mukainen tilinumero; tämän tiedon avulla voi yhdistää HKR:n ja HKL:n tilitietoja kaupungin muiden virastojen ja liikelaitosten tietoihin. Tiedot on poimittu ostolaskujen käsittelyjärjestelmistä palvelujen ja tarvikkeiden ostojen tileiltä, myös investointien / käyttöomaisuushankintojen tileiltä. Tiedot on poimittu lähdejärjestelmästä laskurivitasolla, jonka jälkeen ne on summattu (€) virasto-, toimittaja- ja tilitasoille. Tietoihin on lisätty luokittelutietoja helpottamaan tietojen jäsentelyä. Toimittajat on luokiteltu kaupunkikonsernin sisäisiin ja ulkoisiin toimittajiin. Aineistossa on myös toimittajien Y-tunnukset. Tilit on luokiteltu päätasolla (Tiliryhmä1) asiakaspalveluiden ostoihin, muiden palvelujen ostoihin, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin sekä käyttöomaisuushankintoihin. Tiedot mahdollistavat kaupungin virastojen hankintojen (ostojen) tarkastelun toimittaja- ja tilitasoilla. Suodattamalla tietoja voidaan vertailla ostojen toteutumia erilaisten tietojen perusteella. Tiedot päivittyvät kuukausittain CSV-tiedostoon. CSV-tiedostosta puuttuu toistaiseksi Staran, HKL:n ja HKR:n tiedot. Lisäksi vuodet 2012-2014 on avattu Excel-tiedostona, jossa tiedot ovat vuositarkkuudella.
Agency Helsingin kaupunginkanslia
Categories Hallinto, Talous ja verotus
Released Date 03/11/2014
Updated date 24/01/2017
External Reference
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Kunta
Notes (en) This dataset provides data on the City of Helsinki’s procurements beginning from 2012. The data includes all municipal departments and unincorporated business entities. The data has been compiled directly from the purchase invoicing system of the City of Helsinki.
Notes (se)
Source Helsingin kaupunginkanslia, Helsingin rakennusvirasto, Helsingin kaupungin liikennelaitos ja Stara
Temporal Coverage From 2012
Temporal Coverage To
Temporal Granularity vuosi, kuukausi
Title (en) City of Helsinki procurements
Title (se) Helsingfors stads inköpsfakturor
Update Frequency kuukausi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.