School service areas of the City of Helsinki

This dataset provides public school districts in the City of Helsinki for the school year 2015-16 in vector or MapInfo-tab format. The geographic coordinate system is ETRS-GK25.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: School service areas of the City of Helsinki. The administrator of this data is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 15.12.2017 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://kartta.hel.fi/avoindata
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Title (fi) Helsingin kaupungin peruskoulujen oppilaaksiottoaluerajat
Notes (fi) Aineisto sisältää Helsingin kaupungin ylläpitämien peruskoulujen oppilaaksiottoalueiden rajaviivat sekä alueiden nimet ja tunnukset. Aineistossa on oppilaaksiottoalueet sekä suomen- että ruotsinkielisille ylä- ja ala-asteille. Suomenkielisten ja ruotsinkielisten koulujen sekä ala- ja yläkoulujen oppilaaksiottoaluerajat on esitetty erikseen. Aluerajat vahvistetaan lukuvuosittain. Oppilaaksiottoalueita päivitetään vuosittain opetusviraston tiedoksiantojen perusteella. Alueet mukailevat piirijakoa niiltä osin kuin se on mahdollista. Oppilaaksiottoalueet ovat pääsääntöisesti kouluittain, mutta joillain alueilla on useamman koulun yhdistelmäalueita. Yhdistelmäalueet erottaa siitä, että ne on nimetty esim. ”Vuosaaren yläasteet”. Muuten nimi on tiettyyn kouluun viittaava. Aineiston koordinaatisto on 1) Esri Shape: ETRS-GK25 (EPSG:3879) 2) KML: WGS 84 (WGS 1984, EPSG:4326) 3) MapInfo: ETRS-GK25 (EPSG:3879) Lisätietoja ja kenttien kuvaukset: http://ptp.hel.fi/avoindata/aineistot/Oppilaaksiottoalueet_2015-16_aineistokuvaus.pdf
Agency Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Categories Kartat ja paikkatieto, Opetus ja koulutus
Released Date 02/02/2015
Updated date
External Reference http://ptp.hel.fi/avoindata/aineistot/Oppilaaksiottoalueet_2015-16_aineistokuvaus.pdf
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Tilastoalue
Notes (en) This dataset provides public school districts in the City of Helsinki for the school year 2015-16 in vector or MapInfo-tab format. The geographic coordinate system is ETRS-GK25.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) School service areas of the City of Helsinki
Title (se) Helsingfors utbildning tjänsteområden
Update Frequency vuosi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.