Cadastral Map of the City of Helsinki

This dataset provides the cadastral map of Helsinki.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Cadastral Map of the City of Helsinki. The administrator of this data is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 18.02.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://kartta.hel.fi/avoindata
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Title (fi) Helsingin kiinteistökartta
Notes (fi) Helsingin kiinteistökartta on yleispiirteinen maastokartta, jossa on kuvattu kiinteistötunnukset ja -rajat Helsingin kaupungin hallinnolliselta alueelta. Kiinteistökartassa esitetään myös asemakaavassa vahvistuneiden tonttijakojen rajat ja tunnukset, puistoalueet, julkisten rakennusten tontit (harvalla pisteviivalla) sekä huomattavat maanalaiset kaavat. Lisäksi kiinteistökartassa näkyy kaupunginosajako sekä piirijako pienalueita lukuun ottamatta. Aineisto on tuotettu pohjaelementtien päälle lainvoimaisten kiinteistötoimitusten, lainhuutojen, asemakaavoituksen ja hallintasuhdemuutosten kautta. Aineiston mittakaava on 1:4000, koordinaatisto ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä N2000.
Agency Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Categories Kaavat ja kiinteistöt, Kartat ja paikkatieto
Released Date 14/08/2017
Updated date
External Reference https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto?id=42
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity
Notes (en) This dataset provides the cadastral map of Helsinki.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Cadastral Map of the City of Helsinki
Title (se) Helsingfors fastighetskarta
Update Frequency jatkuva

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.