Historically meaningful staircases in Helsinki

This dataset provides statistics on historically meaningful staircases in Helsinki.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Historically meaningful staircases in Helsinki. The administrator of this data is Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Kaupunginmuseo and the original creator is Arkkitehtitoimisto Schulman Oy. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 21.02.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/
Author Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Kaupunginmuseo
Title (fi) Helsingin kulttuurihistoriallisesti merkittävät porrashuoneet
Notes (fi) Helsingin kaupunginmuseon tuottama inventointi Helsingin kulttuurihistoriallisesti merkittävimmistä porrashuoneista. Aineistossa on mm. rakennusten perustietoja, rakennusten suunnittelijat, porrashuoneiden tilan, rakenteiden ja kiinteän sisustuksen sanalliset kuvaukset sekä tietoja porrashuoneiden säilyneisyydestä. Aineiston tarkka kuvaus on aineiston yhteydessä olevassa Word-tiedostossa. Rakennusten sijaintitietona on sekä niiden osoitteet että koordinaattipisteet. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25. Porrashuoneiden inventoinnissa on mukana 1800-luvun asuinkerrostalojen porrashuoneita kantakaupungissa, 1900- ja 1910-luvun porrashuoneita Punavuoressa ja Kampissa sekä töölöläisiä porrashuoneita 1920-30-luvuilta. Inventoinnit tehtiin vuosina 2009-2011. Mukana ovat kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaimmat porrashuoneet.
Agency Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Kaupunginmuseo
Categories Kartat ja paikkatieto, Kulttuuri, Rakentaminen
Released Date 03/03/2014
Updated date
External Reference http://www.hel.fi/hel2/kaumuseo/rakennusinventoinnit/porrashuoneita/index.htm
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Piste
Notes (en) This dataset provides statistics on historically meaningful staircases in Helsinki.
Notes (se)
Source Arkkitehtitoimisto Schulman Oy
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Historically meaningful staircases in Helsinki
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.