Lidar datasets of the city of Helsinki

Helsingin laserkeilausaineistot on sarja laserpistepilviä, jotka kattavat koko kaupungin alueen. Laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto.

Laserkeilausaineistoa voidaan hyödyntää mm. maastomallien muodostamisessa, korkeuskäyrien tuottamisessa, kaavoituksessa sekä luonnonympäristön muutosta seuraavissa tutkimuksissa.

Helsingin laserkeilausaineistot julkaistaan LAZ-tiedostoina ruuduttain ETRS-GK25-lehtijaossa. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25 (EPSG:3879) ja korkeusjärjestelmä N2000.

Aineistosta julkaistaan kaksi eri versiota, "kaikki pisteet" sisältävä versio sekä "maanpinta", joka sisältää pelkästään maanpintaa kuvaavat pisteet.

Aineiston tarkempi kuvaus:
http://ptp.hel.fi/avoindata/aineistot/2017-03_Laserpisteet_kuvaus.pdf
http://ptp.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=84

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Lidar datasets of the city of Helsinki. The administrator of this data is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 21.02.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://kartta.hel.fi/avoindata
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Title (fi) Helsingin laserkeilausaineistot
Notes (fi) Helsingin laserkeilausaineistot on sarja laserpistepilviä, jotka kattavat koko kaupungin alueen. Laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto. Laserkeilausaineistoa voidaan hyödyntää mm. maastomallien muodostamisessa, korkeuskäyrien tuottamisessa, kaavoituksessa sekä luonnonympäristön muutosta seuraavissa tutkimuksissa. Helsingin laserkeilausaineistot julkaistaan LAZ-tiedostoina ruuduttain ETRS-GK25-lehtijaossa. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25 (EPSG:3879) ja korkeusjärjestelmä N2000. Aineistosta julkaistaan kaksi eri versiota, "**kaikki pisteet**" sisältävä versio sekä "**maanpinta**", joka sisältää pelkästään maanpintaa kuvaavat pisteet. Aineiston tarkempi kuvaus: http://ptp.hel.fi/avoindata/aineistot/2017-03_Laserpisteet_kuvaus.pdf http://ptp.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=84
Agency Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Categories Kartat ja paikkatieto
Released Date 06/03/2017
Updated date
External Reference http://ptp.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=84
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Piste
Notes (en)
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Lidar datasets of the city of Helsinki
Title (se) Helsingfors lidar datamängder
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.