Helsinki's nature information system

Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet.

Palvelusta on yleisöversio ja virkaversio. Yleisöversion tietosisältöä on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Virkaversiota käytetään kaupungin sisäisissä suunnittelu- ja tutkimustarkoituksissa.

Helsingin Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon.

Aineistot ovat muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla.

ltj_avoin.rauh_luonnonsuojelualueet
ltj_avoin.rauh_natur
ltj_avoin.rauh_suojellut_luontotyypit
ltj_avoin.suojellut_lajikohteet
ltj_avoin.rauh_luonnonmuistomerkit
ltj_avoin.rauh_luonnonsuojeluohjelma

ltj_avoin.arvokkaat_kasvikohteet
ltj_avoin.arvokkaat_lintukohteet
ltj_avoin.arvo_tarkeat_lepakkoalueet
ltj_avoin.arvokkaat_geologiset
ltj_avoin.arvo_tarkeat_matelija_ja_sammakkoelainkohteet
ltj_avoin.arvo_kaapakohteet
ltj_avoin.arvo_metsakohteet
ltj_avoin.arvo_liito_orava

ltj_avoin.vesi_purot_ja_lammet
ltj_avoin.vesi_purojen_putkitetut_osuudet
ltj_avoin.vesi_purojen_ja_lampien_valuma_alueet
ltj_avoin.vesi_lahteet
ltj_avoin.vesi_vesikasvilinjat
ltj_avoin.vesi_vedenalainen_roskaantuminen

ltj_avoin.muu_elainhavaintoja
ltj_avoin.muut_luontokohteet

Toistaiseksi aineistot ovat luontotietojärjestelmän yleisöversion aineistoja huhtikuulta 2017. Vuoden 2018 alkupuolella aineisto päivittyy yleisöversion aineistojen päivitysten myötä.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Helsinki's nature information system. The administrator of this data is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 17.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.hel.fi/luontotieto/
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Title (fi) Helsingin Luontotietojärjestelmä
Notes (fi) Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet. Palvelusta on yleisöversio ja virkaversio. Yleisöversion tietosisältöä on suodatettu luonnonsuojelusyistä. Virkaversiota käytetään kaupungin sisäisissä suunnittelu- ja tutkimustarkoituksissa. Helsingin Luontotietojärjestelmän avoimena datana julkaistava aineisto koostuu seuraavista WFS-rajapinnan tasoista, jotka on ryhmitelty rauhoitettuihin / rauhoitettaviin kohteisiin, arvokkaisiin luontokohteisiin, vesistöaineistoihin ja muuhun luontotietooon. Aineistot ovat muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. ltj_avoin.rauh_luonnonsuojelualueet ltj_avoin.rauh_natur ltj_avoin.rauh_suojellut_luontotyypit ltj_avoin.suojellut_lajikohteet ltj_avoin.rauh_luonnonmuistomerkit ltj_avoin.rauh_luonnonsuojeluohjelma ltj_avoin.arvokkaat_kasvikohteet ltj_avoin.arvokkaat_lintukohteet ltj_avoin.arvo_tarkeat_lepakkoalueet ltj_avoin.arvokkaat_geologiset ltj_avoin.arvo_tarkeat_matelija_ja_sammakkoelainkohteet ltj_avoin.arvo_kaapakohteet ltj_avoin.arvo_metsakohteet ltj_avoin.arvo_liito_orava ltj_avoin.vesi_purot_ja_lammet ltj_avoin.vesi_purojen_putkitetut_osuudet ltj_avoin.vesi_purojen_ja_lampien_valuma_alueet ltj_avoin.vesi_lahteet ltj_avoin.vesi_vesikasvilinjat ltj_avoin.vesi_vedenalainen_roskaantuminen ltj_avoin.muu_elainhavaintoja ltj_avoin.muut_luontokohteet Toistaiseksi aineistot ovat luontotietojärjestelmän yleisöversion aineistoja huhtikuulta 2017. Vuoden 2018 alkupuolella aineisto päivittyy yleisöversion aineistojen päivitysten myötä.
Agency Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Categories Kartat ja paikkatieto, Ympäristö ja luonto
Released Date 30/05/2017
Updated date
External Reference http://ptp.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=37
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Piste, Polygoni
Notes (en)
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Helsinki's nature information system
Title (se) Helsingfors naturdatasystemet
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.