Unseparated Parcels in the City of Helsinki

Aineisto sisältää määräalat Helsingin kaupungin hallinnolliselta alueelta sekä rajoitetun joukon kuntarekisteristä poimittuja ominaisuustietoja.

Määräala tarkoittaa kiinteistön rajoiltaan määrättyä aluetta. Se voidaan erottaa omaksi kiinteistökseen lohkomalla. Tavallisesti määräala syntyy, kun lohkottavan kiinteistön omistaja luovuttaa alueen kiinteistöstään ulkopuoliselle. Määräalan vaihdantaan sovelletaan samoja oikeussääntöjä kuin varsinaisen kiinteistön kauppaan.

Määräaloista on julkaistu seuraavat ominaisuustiedot: id, määräala tunnus, määräalan yleinen tunnus, tyyppi*, palstatieto, kunta, sijaintialue, ryhmä, yksikkö, tunnus, tunnuksen kirjainosa, määräalan rekisteröintipvm, kohteen luontipvm, kohteen edellinen muokkauspvm, aineiston omistaja, tietopalvelun tallennuspvm.

*Määräalat on jaettu sijaintitarkkuuden mukaan kolmeen tyyppiin: varma, epävarma tai arvioitu sijainti.

Aineiston ylläpidosta vastaa Helsingin kaupunkiympäristötoimialan kaupunkimittauspalvelut.

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä N2000.

Julkaistavat tasot
- Maaraalat (vain WMS, voit hakea kaikki tasot yhtäaikaa)
- Maaraala_alue_varma_sijainti
- Maaraala_alue_epavarma_sijainti
- Maaraala_alue_arvioitu_sijainti
- Maaraala_tunnus_varma_sijainti
- Maaraala_tunnus_epavarma_sijainti
- Maaraala_tunnus_arvioitu_sijainti

Määräalojen ominaisuustiedot, tietotyypit ja niiden selite ja luotettavuustiedot tietopalveluissa

-id (int). Aineiston id. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
-maaraalatunnus (string). Määräalan tunnus. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
-maaraala (string). Määräalan yleinen tunnus. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
-tyyppi (string). Määräalan tyyppi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
-palstat (string). Yksi- vai monipalstainen määräala. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
-kunta (string). Kunta. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
-sijaintialue (string). Sijaintialue. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
-ryhma (string). Ryhmä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
-yksikko (string). Yksikkö. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
-tunnus (string). Tunnus. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
-tunnus_kirjainosa (string). Tunnuksen kirjainosa. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
-rekisterointipvm (date). Määräalan rekisteröintipäivämäärä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
-luontipvm (date). Kohteen luontipäivämäärä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
-muokkauspvm (date). Kohteen edellinen muokkauspäivämäärä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
-datanomistaja (string). Aineiston omistaja. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
-paivitetty_tietopalveluun (date). Tietopalvelun tallennuspäivämäärä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Unseparated Parcels in the City of Helsinki. The administrator of this data is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 18.12.2017 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://kartta.hel.fi/avoindata
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Title (fi) Helsingin määräalat alueina
Notes (fi) Aineisto sisältää määräalat Helsingin kaupungin hallinnolliselta alueelta sekä rajoitetun joukon kuntarekisteristä poimittuja ominaisuustietoja. Määräala tarkoittaa kiinteistön rajoiltaan määrättyä aluetta. Se voidaan erottaa omaksi kiinteistökseen lohkomalla. Tavallisesti määräala syntyy, kun lohkottavan kiinteistön omistaja luovuttaa alueen kiinteistöstään ulkopuoliselle. Määräalan vaihdantaan sovelletaan samoja oikeussääntöjä kuin varsinaisen kiinteistön kauppaan. Määräaloista on julkaistu seuraavat ominaisuustiedot: id, määräala tunnus, määräalan yleinen tunnus, tyyppi*, palstatieto, kunta, sijaintialue, ryhmä, yksikkö, tunnus, tunnuksen kirjainosa, määräalan rekisteröintipvm, kohteen luontipvm, kohteen edellinen muokkauspvm, aineiston omistaja, tietopalvelun tallennuspvm. *Määräalat on jaettu sijaintitarkkuuden mukaan kolmeen tyyppiin: varma, epävarma tai arvioitu sijainti. Aineiston ylläpidosta vastaa Helsingin kaupunkiympäristötoimialan kaupunkimittauspalvelut. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä N2000. **Julkaistavat tasot** - Maaraalat (vain WMS, voit hakea kaikki tasot yhtäaikaa) - Maaraala_alue_varma_sijainti - Maaraala_alue_epavarma_sijainti - Maaraala_alue_arvioitu_sijainti - Maaraala_tunnus_varma_sijainti - Maaraala_tunnus_epavarma_sijainti - Maaraala_tunnus_arvioitu_sijainti **Määräalojen ominaisuustiedot, tietotyypit ja niiden selite ja luotettavuustiedot tietopalveluissa** -id (int). Aineiston id. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -maaraalatunnus (string). Määräalan tunnus. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -maaraala (string). Määräalan yleinen tunnus. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -tyyppi (string). Määräalan tyyppi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -palstat (string). Yksi- vai monipalstainen määräala. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -kunta (string). Kunta. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -sijaintialue (string). Sijaintialue. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -ryhma (string). Ryhmä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -yksikko (string). Yksikkö. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -tunnus (string). Tunnus. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -tunnus_kirjainosa (string). Tunnuksen kirjainosa. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -rekisterointipvm (date). Määräalan rekisteröintipäivämäärä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -luontipvm (date). Kohteen luontipäivämäärä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -muokkauspvm (date). Kohteen edellinen muokkauspäivämäärä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -datanomistaja (string). Aineiston omistaja. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. -paivitetty_tietopalveluun (date). Tietopalvelun tallennuspäivämäärä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
Agency Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Categories Kaavat ja kiinteistöt, Kartat ja paikkatieto
Released Date 24/10/2017
Updated date
External Reference https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto?id=239
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Polygoni
Notes (en)
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Unseparated Parcels in the City of Helsinki
Title (se) Bestämda områden i Helsingfors
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.