Guide Map of the City of Helsinki

Helsingin opaskartta on kuvaustekniikaltaan yleistetty paikannuksen ja opastuksen avuksi tuotettu kartta Helsingin alueelta. Opaskartta tuotetaan Helsingin kaupunkimittausosaston ylläpitämistä kartta-aineistoista yleistämällä mittakaavaan 1:10 000.

Helsingin opaskartta kattaa koko Helsingin kaupungin alueen, mukaan lukien merialue. Aineisto tuotetaan kantakartan, osoitepäätösten, lainvoimaisten asemakaavojen, ilmakuvien ja muiden tietolähteiden avulla. Aineistoja päivitetään jatkuvasti, avoin data -julkaisu toteutetaan kerran vuodessa.

Opaskartta sisältää mm. seuraavat tiedot: nimistö, kadut, tiet ja rautatieyhteydet, julkiset rakennukset, kerrostaloalueet, pientaloalueet, teollisuusalueet, metsä- ja peltoalueet, luonnonsuojelualueita sekä kunnan rajat. Lisäksi kartassa on esitetty kaupunginosien ja osa-alueiden nimet sekä joitakin nähtävyyksiä ja julkisia palveluja.

Helsingin opaskartta julkaistaan rasterikuvatiedostona TIF-tiedostomuodossa. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25 (EPSG:3879). Rasterikuva asemoidaan koordinaattijärjestelmään TFW-tiedoston ja TAB-tiedoston avulla.

Aineiston tarkempi kuvaus:
http://ptp.hel.fi/avoindata/aineistot/Helsingin_opaskartta_kuvaus.pdf
http://ptp.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=41

Rajapinnan osoite:
http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Guide Map of the City of Helsinki. The administrator of this data is Helsingin kaupungin kiinteistövirasto and the original creator is Helsingin kaupunki, kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 25.04.2017 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://ptp.hel.fi/avoindata/
Author Helsingin kaupungin kiinteistövirasto
Title (fi) Helsingin opaskartta
Notes (fi) Helsingin opaskartta on kuvaustekniikaltaan yleistetty paikannuksen ja opastuksen avuksi tuotettu kartta Helsingin alueelta. Opaskartta tuotetaan Helsingin kaupunkimittausosaston ylläpitämistä kartta-aineistoista yleistämällä mittakaavaan 1:10 000. Helsingin opaskartta kattaa koko Helsingin kaupungin alueen, mukaan lukien merialue. Aineisto tuotetaan kantakartan, osoitepäätösten, lainvoimaisten asemakaavojen, ilmakuvien ja muiden tietolähteiden avulla. Aineistoja päivitetään jatkuvasti, avoin data -julkaisu toteutetaan kerran vuodessa. Opaskartta sisältää mm. seuraavat tiedot: nimistö, kadut, tiet ja rautatieyhteydet, julkiset rakennukset, kerrostaloalueet, pientaloalueet, teollisuusalueet, metsä- ja peltoalueet, luonnonsuojelualueita sekä kunnan rajat. Lisäksi kartassa on esitetty kaupunginosien ja osa-alueiden nimet sekä joitakin nähtävyyksiä ja julkisia palveluja. Helsingin opaskartta julkaistaan rasterikuvatiedostona TIF-tiedostomuodossa. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25 (EPSG:3879). Rasterikuva asemoidaan koordinaattijärjestelmään TFW-tiedoston ja TAB-tiedoston avulla. Aineiston tarkempi kuvaus: http://ptp.hel.fi/avoindata/aineistot/Helsingin_opaskartta_kuvaus.pdf http://ptp.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=41 Rajapinnan osoite: http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms
Agency Helsingin kaupunki, kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto
Categories Kartat ja paikkatieto, Matkailu
Released Date 07/07/2015
Updated date 30/05/2016
External Reference http://ptp.hel.fi/avoindata/aineistot/Helsingin_opaskartta_kuvaus.pdf
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity
Notes (en)
Notes (se)
Source Helsingin kaupunki, kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Guide Map of the City of Helsinki
Title (se) Helsingfors guidekarta
Update Frequency vuosi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.