Grammar schools by academic year in Helsinki 1894/95-1976/77

This dataset provides statistics on grammar schools by academic year in Helsinki 1894/95-1976/77. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Grammar schools by academic year in Helsinki 1894/95-1976/77. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 22.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://aluesarjat.fi/
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Title (fi) Helsingin oppikoulut lukuvuosina 1894/95-1976/77
Notes (fi) Aineisto sisältää tietoa Helsingin oppikoulujen luokista, opettajista ja oppilaista lukuvuosittain lukuvuosina 1894/95-1976/77. Huomioitavaa 8. 1945/46a: Kanta-Helsinki. 9. 1945/46b: koko Helsingin alue (kanta-Helsinki ja siihen yhdistetty liitosalue). 10. Vuosien 1933/34-1966/67 tiedot kohdistuvat helmikuun 1. päivään. 11. Oppikouluun otetut oppilaat: Lukuvuoteen 1953/54 saakka 1. ja 2. luokalle otetut oppilaat, tämän jälkeen vain 1. luokalle otetut oppilaat. 12. Oppikouluun otetut oppilaat: vuosilta 1894/95-1919/20 ei ole tietoja vieraskielisistä oppikouluista. 13. Opettaja, joka opettaa useammissa kouluissa, sisältyy tilastoon kerran jokaisen koulun kohdalla (Tilastollinen vuosikirja 1950, s. 115). 14. Oppilaiden lukumäärä tarkoittaa oppilaiden lukumääriä syksyllä. Lähteet 11. V. 1894/95-1927/28: Tilastollinen vuosikirja 1929 (taul. 108) 12. V. 1928/29-30/31: Tilastollinen vuosikirja 1932 (taul. 140) 13. V. 1929/30-1932/33: Tilastollinen vuosikirja 1936 (taul. 142) 14. V. 1938/39-1943/44: Tilastollinen vuosikirja 1944/45 (taul. 123A-C) 15. V. 1944/45-1948/49: Tilastollinen vuosikirja 1950 (taul. 116) 16. V. 1944/45-1954/55: Tilastollinen vuosikirja 1956 (taul. 133) 17. V. 1955/56-1966/67: Tilastollinen vuosikirja 1968 (taul. 90A) 18. V. 1967/68-1976/77: Tilastollinen vuosikirja 1977 (taul. 65B) 19. Oppikoulun 1. ja 2. luokalle kansakouluista ja valmistavista kouluista otetut: • V. 1954/55-1960/61: Tilastollinen vuosikirja 1962 (taul. 119). • V. 1948/49-1953/54 tilastollinen vuosikirja 1955 (taul. 122). • V. 1944/45-1947/48 tilastollinen vuosikirja 1949 (taul. 123). • V. 1938/39-1943/44 tilastollinen vuosikirja 1944/45 (taul. 123A-C). • V. 1933/34-1937-38 (taul. 123). • V. 1928/29-1932/33 tilastollinen vuosikirja 1934 (taul. 136). • V. 1894/95-1927/28 tilastollinen vuosikirja 1929 (taul. 108). 20. Oppikoulujen 1. ja 2. luokalle otetut oppilaat, eriteltynä valtion koulut ja yksityiset koulut v. 1925/26-1960/61: Tilastolliset vuosikirjat 1927-1962. Tietoa oppikouluista löytyy Arkistojen portista http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Oppikoulut sekä Suomen virallinen tilasto IX -julkaisusarjasta. HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.
Agency Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Categories Opetus ja koulutus
Released Date 12/01/2016
Updated date
External Reference http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Kunta
Notes (en) This dataset provides statistics on grammar schools by academic year in Helsinki 1894/95-1976/77. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From 1894
Temporal Coverage To 1977
Temporal Granularity vuosi
Title (en) Grammar schools by academic year in Helsinki 1894/95-1976/77
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.