Orthophotograph of Helsinki 1932

This dataset provides the orthophotograph of Helsinki from 1932. The orthophotograph is geo-referenced and the coordinate system is ETRS-GK25.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Orthophotograph of Helsinki 1932. The administrator of this data is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut and the original creator is Puolustusvoimien Tiedustelukeskus. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 22.01.2018 using the license HRI - tietoaineistojen lisenssi - nimeä.

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://kartta.hel.fi/avoindata
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Title (fi) Helsingin ortokuva 1932
Notes (fi) Georeferoitu ortokuva Helsingistä vuodelta 1932. Ilmakuvaus on suoritettu 23.8.1932. Ilmakuvat on skannattu digitaaliseen muotoon ja niistä on laskettu ortoilmakuvat, joiden maastoresoluutio on 50 senttimetriä. Georeferoidun aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25. Sama aineisto on jaossa kahdessa eri koossa: 1) Yhtenäinen tiff-kuvatiedosto (12,9 Mb), koko 8400px * 8400px, maastoresoluutio 2,5 m (1 pikseli = 2,5 m * 2,5 m). Soveltuu parhaiten aineiston katseluun. 2) Zip-tiedosto (66,2 Mb), joka sisältää indeksikuvan pdf-muodossa (5.7 Mb) sekä ilmakuvan 366 pakattuun tiff-kuvatiedostoon ja paikkatiedot sisältävään tfw-tiedostoon jaettuna. Tiff-tiedostojen koko on 2000px * 2000px ja maastoresoluutio 50 cm. Jokainen kuva kattaa neliökilometrin alueen. Kohdan 2 tiedostot on nimetty seuraavasti: orto_yyyxxx_50cm.tif ja siihen liittyvä orto_yyyxxx_50cm.tfw yyy on y-koordinaatti ja xxx on x-koordinaatti Helsingin kaupungin käyttämässä ETRS-GK25-koordinaattijärjestelmässä.
Agency Helsingin kaupungin kiinteistövirasto
Categories Kartat ja paikkatieto
Released Date 03/27/2014
Updated date
External Reference
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity
Notes (en) This dataset provides the orthophotograph of Helsinki from 1932. The orthophotograph is geo-referenced and the coordinate system is ETRS-GK25.
Notes (se)
Source Puolustusvoimien Tiedustelukeskus
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Orthophotograph of Helsinki 1932
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.