Orthophotograph of Helsinki 1964

This dataset provides the orthophotograph of Helsinki from 1964. The orthophotograph is geo-referenced and the coordinate system is ETRS-GK25.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Orthophotograph of Helsinki 1964. The administrator of this data is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut and the original creator is Blom Kartta Oy. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 22.01.2018 using the license HRI - tietoaineistojen lisenssi - nimeä.

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://kartta.hel.fi/avoindata
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Title (fi) Helsingin ortokuva 1964
Notes (fi) Georeferoitu ortokuva Helsingistä vuodelta 1964. Ilmakuvaus on suoritettu 20.5. ja 22.5 vuonna 1964. Kuvauksen lentokorkeus on ollut noin 1 900 metriä. Ilmakuvat on skannattu digitaaliseen muotoon ja niistä on laskettu ortoilmakuvat, joiden maastoresoluutio on 40 senttimetriä. Georeferoidun aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25. Sama aineisto on jaossa kahdessa eri koossa: 1) Yhtenäinen tiff-kuvatiedosto (16 Mb), resoluutio 300 dpi, maastoresoluutio 2,5 m (1 pikseli = 2,5m * 2,5m). Soveltuu parhaiten aineiston katseluun. 2) Zip-tiedosto (591 Mb), joka sisältää indeksikuvan pdf-muodossa (10 Mb) sekä ilmakuvan 553 tiff-kuvatiedostoon ja paikkatiedot sisältävään tfw-tiedostoon jaettuna. Tiff-tiedostojen koko on 2500px * 2500px ja maastoresoluutio 40 cm. Kohdan 2 tiedostojen muoto: orto_yyyxxx_40cm.tif ja siihen liittyvä orto_yyyxxx_40cm.twf yyy on y-koordinaatti ja xxx-on x-koordinaatti Helsingin kaupungin käyttämässä ETRS-GK25-koordinaattijärjestelmässä.
Agency Helsingin kaupungin kiinteistövirasto
Categories Kartat ja paikkatieto
Released Date 2013-05-31
Updated date
External Reference
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Kunta
Notes (en) This dataset provides the orthophotograph of Helsinki from 1964. The orthophotograph is geo-referenced and the coordinate system is ETRS-GK25.
Notes (se)
Source Blom Kartta Oy
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Orthophotograph of Helsinki 1964
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.