Orthophotograph of Helsinki 1969

This dataset provides the orthophotograph of Helsinki from 1969. The orthophotograph is geo-referenced and the coordinate system is ETRS-GK25.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Orthophotograph of Helsinki 1969. The administrator of this data is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut and the original creator is Blom Kartta Oy. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 17.01.2018 using the license HRI - tietoaineistojen lisenssi - nimeä.

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://kartta.hel.fi/avoindata
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Title (fi) Helsingin ortokuva 1969
Notes (fi) Georeferoitu ortokuva Helsingistä vuodelta 1969. Ilmakuvaus on suoritettu 26.-27.5.1969. Kuvauksen lentokorkeus on ollut noin 1 500 metriä. Ilmakuvat on skannattu digitaaliseen muotoon ja niistä on laskettu ortoilmakuvat, joiden maastoresoluutio on 10 senttimetriä. Ilmakuva on mustavalkoinen. Georeferoidun aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25. Sama aineisto on jaossa kahdessa eri koossa: 1) Yhtenäinen png-kuvatiedosto (14,8 Mb), koko 4681 px * 3150 px (30 km * 20 km alue). Soveltuu parhaiten aineiston katseluun. 2) Neljä zip-tiedostoa: Länsi-Helsinki (Espoo) (478 Mb), Helsingin keskusta (517 Mb), Itä-Helsinki (Itäkeskus) (643 Mb) ja Östersundom (552 Mb). Jokaisessa zip-tiedostossa on indeksikuva pdf-muodossa (n. 1,5 Mb) sekä hakemisto, joka sisältää ortokuvan useaan pienempään tiff-kuvatiedostoon ja paikkatiedot sisältävään tfw-tiedostoon jaettuna. Tiff-tiedostojen koko on 10000 px * 10000 px ja maastoresoluutio 10 cm. Kohdan 2 tiedostot on nimetty seuraavasti: orto_yyyxxx_10cm.tif ja siihen liittyvä orto_yyyxxx_10cm.tfw yyy on y-koordinaatti ja xxx-on x-koordinaatti Helsingin kaupungin käyttämässä ETRS-GK25-koordinaattijärjestelmässä.
Agency Helsingin kaupungin kiinteistövirasto
Categories Kartat ja paikkatieto
Released Date 23/12/2014
Updated date
External Reference
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity
Notes (en) This dataset provides the orthophotograph of Helsinki from 1969. The orthophotograph is geo-referenced and the coordinate system is ETRS-GK25.
Notes (se)
Source Blom Kartta Oy
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Orthophotograph of Helsinki 1969
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.