City of Helsinki Component Master plans

Osayleiskaava täydentää tai muuttaa koko kunnan alueelle laadittua yleiskaavaa. Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa koko kaupungin. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta.

Helsingin osayleiskaavat
Saariston ja merialueen osayleiskaava 10350
Itä-Jollaksen osayleiskaava 10541
Jätkäsaari 11350
Keski-Pasila 11356
Kuninkaantammi 11640
Sörnäistenranta ja Hermanninranta 11650
Kruunuvuorenrannan osayleiskaava 11756
Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava 12199

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Koko kuntaa koskeva yleiskaava on pohjana kaavoitustöiden kiireellisyysjärjestykselle. Kaavoitusohjelma tarkistetaan vuosittain kaavoituskatsauksen yhteydessä. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain ns. osayleiskaavaksi, jolla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista määrätyllä alueella. Yleiskaava voidaan määrätä sitovaksi tai ohjeelliseksi. Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: City of Helsinki Component Master plans. The administrator of this data is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 18.12.2017 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://kartta.hel.fi/avoindata
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Title (fi) Helsingin osayleiskaavat
Notes (fi) Osayleiskaava täydentää tai muuttaa koko kunnan alueelle laadittua yleiskaavaa. Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa koko kaupungin. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. **Helsingin osayleiskaavat** Saariston ja merialueen osayleiskaava 10350 Itä-Jollaksen osayleiskaava 10541 Jätkäsaari 11350 Keski-Pasila 11356 Kuninkaantammi 11640 Sörnäistenranta ja Hermanninranta 11650 Kruunuvuorenrannan osayleiskaava 11756 Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava 12199 Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Koko kuntaa koskeva yleiskaava on pohjana kaavoitustöiden kiireellisyysjärjestykselle. Kaavoitusohjelma tarkistetaan vuosittain kaavoituskatsauksen yhteydessä. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain ns. osayleiskaavaksi, jolla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista määrätyllä alueella. Yleiskaava voidaan määrätä sitovaksi tai ohjeelliseksi. Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.
Agency Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Categories Kaavat ja kiinteistöt, Kartat ja paikkatieto
Released Date 29/11/2017
Updated date
External Reference https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto?id=195
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity
Notes (en)
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) City of Helsinki Component Master plans
Title (se) Helsingfors delgeneralplaner
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.