Statistical Yearbook of Helsinki 2016

The Statistical Yearbook provides a varied, statistics-based description of Helsinki and its residents. Many of the tables also present comparative data from the rest of the Helsinki Metropolitan Area, the Helsinki Region and Finland as a whole. Moreover, the yearbook contains a chapter on major cities in the rest of Scandinavia and one on the capitals of Lithuania, Latvia and Estonia, and on the City of S:t Petersburg. The book contains 257 tables in all.

The publication is bilingual and the statistical tables have headings in English. The statistical yearbook is provided in the form of an archived Excel-file.

The Statistical Yearbook in English: http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_03_14_Statistical_yearbook_of_Helsinki_2016_Jaakola.pdf

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Statistical Yearbook of Helsinki 2016. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 18.02.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Title (fi) Helsingin tilastollinen vuosikirja 2016
Notes (fi) Helsingin tilastollinen vuosikirja antaa monipuolisen tilastotietoihin perustuvan kuvauksen Helsingistä ja helsinkiläisistä. Helsinki-tiedon ohella vuosikirjassa esitetään tietoja pääkaupunkiseudulta, Helsingin seudulta ja koko maasta. Lisäksi vuosikirjaan sisältyvät erilliset osiot pohjoismaiden suurimmista kaupungeista sekä Baltian maiden pääkaupungeista ja Pietarista. Vuosikirjassa annetaan perustiedot kaikkiaan 257 tilastotaulukkona. Pakattu Excel-taulukkopaketti koostuu aiheen mukaisista Excel-työkirjoista. **Vuosikirjan aihealueet** 1 Alue ja ympäristö 2 Väestö 3 Asuminen 4 Liikenne ja matkailu 5 Terveyspalvelut ja terveydentila 6 Sosiaalinen hyvinvointi 7 Koulutus 8 Kulttuuri ja vapaa-aika 9 Energia- ja vesihuolto 10 Kunnallistalous ja kaupungin henkilöstö 11 Työvoima 12 Elinkeinotoiminta 13 Tulot ja verot 14 Oikeuslaitos ja yleinen turvallisuus 15 Vaalit 16 Pohjoismaiset suurkaupungit 17 Baltia ja Pietari
Agency Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Categories Asuminen, Hallinto, Kulttuuri, Laki ja oikeusturva, Liikenne, Liikunta ja ulkoilu, Matkailu, Opetus ja koulutus, Rakentaminen, Sosiaalipalvelut, Talous ja verotus, Terveys, Turvallisuus, Työ ja elinkeinot, Väestö, Ympäristö ja luonto
Released Date 10/01/2017
Updated date
External Reference http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_01_02_Tilastollinen_vuosikirja_2016_Askelo.pdf
External Reference (en) http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_03_14_Statistical_yearbook_of_Helsinki_2016_Jaakola.pdf
External Reference (se) http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_01_02_Tilastollinen_vuosikirja_2016_Askelo.pdf
Geographic Coverage Helsingin seutu (kaikki), Helsinki
Geographic Granularity Valtio, Seutu, Kunta, Tilastoalue
Notes (en) The Statistical Yearbook provides a varied, statistics-based description of Helsinki and its residents. Many of the tables also present comparative data from the rest of the Helsinki Metropolitan Area, the Helsinki Region and Finland as a whole. Moreover, the yearbook contains a chapter on major cities in the rest of Scandinavia and one on the capitals of Lithuania, Latvia and Estonia, and on the City of S:t Petersburg. The book contains 257 tables in all. The publication is bilingual and the statistical tables have headings in English. The statistical yearbook is provided in the form of an archived Excel-file. The Statistical Yearbook in English: http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_03_14_Statistical_yearbook_of_Helsinki_2016_Jaakola.pdf
Notes (se) Helsingfors statistiska årsbok ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om Huvudstadsregionen, Helsingforsregionen och hela landet. Årsboken innehåller också ett avsnitt om nordiska storstäder och ett om de baltiska huvudstäderna samt St. Petersburg. Årsboken innehåller allt som allt 257 tabeller.
Source
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity vuosi
Title (en) Statistical Yearbook of Helsinki 2016
Title (se) Helsingfors statistiska årsbok 2016
Update Frequency vuosi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.