Population in Helsinki by religious affiliation, sex and age in 2004-

Population in Helsinki by religious affiliation, sex and age in 2004-

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Population in Helsinki by religious affiliation, sex and age in 2004- . The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original creator is Helsingin kaupungin tietokeskus ja Tilastokeskus. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 19.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Title (fi) Helsingin väestö uskonnollisen yhdyskunnan, sukupuolen ja iän mukaan 2004 alkaen
Notes (fi) Helsingin väestö uskonnollisen yhdyskunnan, sukupuolen ja iän mukaan vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. **Tietolähde** Tilastokeskus **Kohdejoukko ja rajaus** Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta, samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla. Ulkomaalaisella on kotipaikka kunnassa, jos hänen oleskelunsa on tarkoitettu kestämään tai on kestänyt vähintään yhden vuoden. Turvapaikanhakija saa kotipaikan vasta, kun hänen hakemuksensa on hyväksytty. Kunnassa asuvat vieraan valtion lähetystöön, kaupalliseen edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon kuuluvat henkilöt sekä näiden perheenjäsenet ja henkilökohtainen palveluskunta eivät kuulu kunnan väestöön, elleivät ole Suomen kansalaisia. Sen sijaan Suomen ulkomailla olevien lähetystöjen ja kaupallisten edustustojen suomalainen henkilökunta sekä YK:n rauhanturvajoukoissa palvelevat luetaan kunnan väestöön. Vuodenvaihteessa 1993/94 alettiin käyttää väestötietolain (507/93) mukaisesti vuodenvaihteen asukaslukua, joka korvasi aiemmin käytetyn tammikuun 1. päivän tilanteen. Erona aikaisempaan on, että vuodenvaihteen asukasluvussa eivät ole mukana vuoden ensimmäisenä päivänä syntyneet ja muuttaneet. Ennen vuotta 1990 käytettiin henkikirjoitettua väestöä koskevaa tietoa. Vuodesta 1996 lähtien vuoden ensimmäisen päivän asukaslukutietoa muodostettaessa otetaan huomioon kaikki tammikuun loppuun (vuoteen 1990 toukokuun loppuun ja vuosina 1991-95 maaliskuun loppuun) mennessä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään saadut edellisen vuoden muutostiedot. **Tietojen luotettavuus** Tiedot henkilöiden asuinpaikasta saadaan väestötietojärjestelmään muuttoilmoituksen kautta. **Merkintöjen selitykset** .. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi . (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi - suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
Agency Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Categories Väestö
Released Date 2012-03-21
Updated date 12/07/2016
External Reference https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_06_28_Tilastoja_1_Maki_Vuori.pdf
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Kunta
Notes (en) Population in Helsinki by religious affiliation, sex and age in 2004-
Notes (se) Befolkning i Helsingfors 2004- efter religionssamfun, kön och ålder
Source Helsingin kaupungin tietokeskus ja Tilastokeskus
Temporal Coverage From 2004
Temporal Coverage To
Temporal Granularity vuosi
Title (en) Population in Helsinki by religious affiliation, sex and age in 2004-
Title (se) Befolkning i Helsingfors i 2004- efter religionssamfund, kön och ålder
Update Frequency vuosi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.