Population of Helsinki 1.1.1875-1993 and at the turn of the year 1993/94-2013/14

This dataset provides data on the population of Helsinki 1.1.1875-1993 and at the turn of the year 1993/94-2013/14. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Population of Helsinki 1.1.1875-1993 and at the turn of the year 1993/94-2013/14. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 22.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://aluesarjat.fi/
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Title (fi) Helsingin väkiluku 1.1.1875-1993 ja vuodenvaihteissa 1993/94-2013/14
Notes (fi) Aineisto sisältää tietoa Helsingin väkiluvusta 1.1.1875-1993 ja vuodenvaihteissa 1993/94-2013/14. Lähteenä 1875-1984 henkikirjat, 1985-1994 Helsingin väestötietojärjestelmä ja 1995 alkaen Tilastokeskus. Huomioitavaa 1. Muutos = väestön muutos edelliseen vuoteen verrattuna. 2. Ulkomaalaiset sisältyvät lukuihin vuodesta 1951 lähtien sekä v. 1915, jolloin lukuihin sisältyy Venäjän alamaisia. 3. V. 1941 lukuun sisältyvät ne siirtoväkeen kuuluvat henkilöt, luvultaan 27128, jotka on merkitty Helsingin henkikirjoihin. 4. Vuodesta 1946 lähtien lukuun sisältyvät siirtoväkeen kuuluvat henkilöt. Lisäksi v. 1946 alueliitoksen lisäys 51054 henkilöä. 5. V. 1966 liitetyn Vuosaaren lisäys 2706 henkilöä. 6. V. 2009 alueliitoksessa 2063 henkeä siirtyi Sipoosta ja Vantaalta. 7. Vuodenvaihteessa 1993/1994 lähtien väestön määrä on ollut väestötietolain (507/93) mukaisesti vuodenvaihteen asukasluku. Tieto korvasi vuodesta 1875 käytetyn tammikuun 1. päivän tilanteen. Erona aikaisempaan on, että vuodenvaihteen asukasluvussa eivät ole mukana vuoden ensimmäisenä päivänä syntyneet ja muuttaneet. Lähteet 1. Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2013/2014 ja väestönmuutokset v. 2013 (tilastoja 2014/20, taulukko 1) 2. Helsingin tilastollinen vuosikirja 2014 (taulukko 2.1) HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.
Agency Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Categories Väestö
Released Date 12/01/2016
Updated date
External Reference http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Kunta
Notes (en) This dataset provides data on the population of Helsinki 1.1.1875-1993 and at the turn of the year 1993/94-2013/14. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From 1875
Temporal Coverage To 2014
Temporal Granularity vuosi
Title (en) Population of Helsinki 1.1.1875-1993 and at the turn of the year 1993/94-2013/14
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.