Migration in Helsinki by gender 1881-1998

This dataset provides statistics on migration in Helsinki by gender 1881-1998. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Migration in Helsinki by gender 1881-1998. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 22.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://aluesarjat.fi/
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Title (fi) Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet sukupuolen mukaan 1881-1998
Notes (fi) Aineisto sisältää tietoa Helsingin tulo-, lähtö- ja nettomuutosta sukupuolen mukaan vuosina 1881-1998. Huomioitavaa 1. Alkuperäisenä lähteenä kirkonkirjat, sillä tilastoinnin kohteena ovat kaupungin seurakuntiin ja seurakunnista muuttaneet, ainakin vuodesta 1916 lähtien myös siviilirekisterissä olevat. 2. Vuonna 1917 astui voimaan asetus siviilirekisterin pitämisestä laillistettuun uskontokuntaan kuulumattomista (Nieminen, Mauri 1999: Katsaus väestötilaston historiaan vuosina 1749-1999. Väestö 1999, 8. Tilastokeskus. Helsinki 1999). Tätä edeltävältä ajalta olevat muuttotiedot eivät siis sisältäne tietoja uskonkuntiin kuulumattomista. 3. Muuttoliike sisältää kunnan rajan ylittävän maassamuuton ja valtakunnan rajan ylittävän muuton Helsinkiin ja Helsingistä. 4. V. 1931 tiedot: Muuttovoiton kasvun aiheutti 28.11.1930 annettu asetus muuttokirjasta. 5. V. 1936: Tähän sisältyy Santahaminan väestö, 65 henkilöä (38 miestä ja 27 naista), jotka kirkollisesti siirrettiin kaupungin eteläisiin seurakuntiin 1.1.1936. 6. V. 1939: Tähän sisältyy Lauttasaaren väestö, 412 henkilöä (191 miestä ja 221 naista), jotka kirkollisesti siirrettiin kaupungin pohjoisiin seurakuntiin 1.1.1939. 7. V. 1946 tiedot: 1.1.1946 alueliitoksen jälkeen. 8. V. 1966 tiedot: Lukuihin eivät sisälly 1. 1.1966 kaupunkiin liitetyn Vuosaaren väestö. 9. V. 1970 - 72 tapahtuneiden muuttoilmoitusten myöhästymisten takia osa muutoista on kirjautunut väärälle vuodelle. Lähteet 1. V. 1881-1910: tilastollinen vuosikirja 1915 (taulukko 113) 2. V. 1911-15: tilastollinen vuosikirja 1919 (taulukko 114B) 3. V. 1916-22: tilastollinen vuosikirja 1927 (taulukko 54B) 4. V. 1923-35: tilastollinen vuosikirja 1939 (taulukko 55) 5. V. 1936-43: tilastollinen vuosikirja 1950 (taulukko 56) 6. V. 1944-53: tilastollinen vuosikirja 1955 (taulukko 58) 7. V. 1955-64: tilastollinen vuosikirja 1965 (taulukko 48A) 8. V. 1965-74: tilastollinen vuosikirja 1975 (taulukko 16A) 9. V. 1976-79: tilastollinen vuosikirja 1986 (taulukko 3.14) 10. V. 1980-98: tilastollinen vuosikirja 1999 (taulukko 3.14) HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.
Agency Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Categories Väestö
Released Date 12/01/2016
Updated date
External Reference http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Kunta
Notes (en) This dataset provides statistics on migration in Helsinki by gender 1881-1998. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From 1881
Temporal Coverage To 1998
Temporal Granularity vuosi
Title (en) Migration in Helsinki by gender 1881-1998
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.