History of buildings in Helsinki

This dataset provides information on the history of buildings in Helsinki. The coordinate system in use is: ETRS-GK25.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: History of buildings in Helsinki. The administrator of this data is Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Kaupunginmuseo and the original creator is Tmi Hilla Tarjanne. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 21.02.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/
Author Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Kaupunginmuseo
Title (fi) Helsinkiläisten rakennusten historiatietoja
Notes (fi) Helsingin kaupunginmuseon tuottamia erilaajuisia rakennusinventointeja Lauttasaaresta, Munkkiniemestä, Pohjois-Haagasta ja Laajasalosta. Aineistossa on mm. rakennusten perustietoja, rakennusten suunnittelijat, rakennuttajat ja urakoitsijat, alkuperäinen ja nykyinen käyttötarkoitus, rakennushistoria, suojelutilanne, ympäristön kuvaus sekä tietoa rakennuksen julkisivuista ja erityispiirteistä. Aineiston tarkka kuvaus on aineiston yhteydessä olevassa Word-tiedostossa. Rakennusten sijaintitietona on sekä niiden osoitteet että koordinaattipisteet. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25. Lauttasaaren rakennusinventointi on tehty 2001-2002. Vattuniemen itäosa ei ole inventoinnissa mukana. Munkkiniemen kaupunginosan rakennusinventointi tehtiin kahdessa vaiheessa. Vuoden 2003 aikana valmistui Munkkivuoren, Niemenmäen ja Kuusisaaren rakennusinventointi. Vanha-Munkkiniemen inventointi valmistui loppuvuonna 2005. Talinrannan asuinaluetta ei ole inventoitu. Pohjois-Haagan rakennusinventointi on vuodelta 2006. Laajasalon inventointi valmistui 2008. Siinä on mukana ennen vuotta 1940 käyttöönotetut rakennukset.
Agency Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Kaupunginmuseo
Categories Kartat ja paikkatieto, Kulttuuri, Rakentaminen
Released Date 03/03/2014
Updated date
External Reference http://www.hel.fi/www/museo/fi/Kulttuuriymp_rist_/Inventoinnit/
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Piste
Notes (en) This dataset provides information on the history of buildings in Helsinki. The coordinate system in use is: ETRS-GK25.
Notes (se)
Source Tmi Hilla Tarjanne
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) History of buildings in Helsinki
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.