Deaths by underlying cause of death in Helsinki per 10000 residents 1969-1985

This dataset provides data on deaths by underlying cause of death in Helsinki per 10000 residents 1969-1985. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Deaths by underlying cause of death in Helsinki per 10000 residents 1969-1985. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 22.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://aluesarjat.fi/
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Title (fi) Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1969-1985
Notes (fi) Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10 000 asukasta kohden vuoden 1969 lyhyen kansainvälisen kuolemansyynimistön mukaan Helsingissä vuosina 1969-1985. Luvut eivät ole ikävakioituja. Lähteet 1. v. 1969-70: Tilastollinen vuosikirja 1972 (taulukko 15B) 2. v. 1971: Tilastollinen vuosikirja 1974 (taulukko 16B) 3. v. 1972-73: Tilastollinen vuosikirja 1975 (taulukko 13B) 4. v. 1974-75: Tilastollinen vuosikirja 1977 (taulukko 13B) 5. v. 1976-77: Tilastollinen vuosikirja 1980 (taulukko 3.9) 6. v. 1978: Tilastollinen vuosikirja 1982 (taulukko 3.10) 7. v. 1979-81: Tilastollinen vuosikirja 1983 (taulukko 3.10) 8. v. 1982: Tilastollinen vuosikirja 1984 (taulukko 3.10) 9. v. 1983-85: Tilastollinen vuosikirja 1986 (taulukko 3.10) HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.
Agency Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Categories Terveys, Väestö
Released Date 12/01/2016
Updated date
External Reference http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Kunta
Notes (en) This dataset provides data on deaths by underlying cause of death in Helsinki per 10000 residents 1969-1985. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From 1969
Temporal Coverage To 1985
Temporal Granularity vuosi
Title (en) Deaths by underlying cause of death in Helsinki per 10000 residents 1969-1985
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.