Deaths by underlying cause of death in Helsinki per 10000 residents 1988-1995

This dataset provides data on deaths by underlying cause of death in Helsinki per 10000 residents 1988-1995. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Deaths by underlying cause of death in Helsinki per 10000 residents 1988-1995. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 22.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://aluesarjat.fi/
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Title (fi) Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1988-1995
Notes (fi) Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10 000 asukasta kohden vuoden 1987 lääkintöhallituksen tautiluokituksen mukaan Helsingissä vuosina 1988-1995. Luvut eivät ole ikävakioituja. Lähteet 1. v. 1988: Tilastollinen vuosikirja 1991 (taulukko 2.26) 2. v. 1990: Tilastollinen vuosikirja 1992 (taulukko 2.26) 3. v. 1991: Tilastollinen vuosikirja 1993 (taulukko 2.26) 4. v. 1992-93: Tilastollinen vuosikirja 1994 (taulukko 2.26) 5. v. 1994: Tilastollinen vuosikirja 1995 (taulukko 2.26) 6. v. 1995: Tilastollinen vuosikirja 1996 (taulukko 2.26) HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.
Agency Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Categories Terveys, Väestö
Released Date 12/01/2016
Updated date
External Reference http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Kunta
Notes (en) This dataset provides data on deaths by underlying cause of death in Helsinki per 10000 residents 1988-1995. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From 1988
Temporal Coverage To 1995
Temporal Granularity vuosi
Title (en) Deaths by underlying cause of death in Helsinki per 10000 residents 1988-1995
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.