Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot

Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet -aineisto sisältää pysyvät mittausasemat, siirrettävät mittausasemat ja passiivikeräimet sekä niissä mitatut typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvopitoisuudet µg/m3.

Aineisto tuotetaan vuosittain. Uudet mittauspaikat ja -tulokset tuodaan kartalle vuosittain, kyseisen vuoden päätyttyä. Passiivikeräinmittaukset aloitettiin vuonna 2004.

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25.

Tietokuvaukset sekä aineiston vuosittaiset latauslinkit paikkatietomuodossa (MapInfo / Esri Shape):
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=59

Aineistot löytyvät myös HSY:n karttapalvelusta.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot. The administrator of this data is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 17.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.hsy.fi/avoindata
Author Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Title (fi) Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot
Notes (fi) Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet -aineisto sisältää pysyvät mittausasemat, siirrettävät mittausasemat ja passiivikeräimet sekä niissä mitatut typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvopitoisuudet µg/m3. Aineisto tuotetaan vuosittain. Uudet mittauspaikat ja -tulokset tuodaan kartalle vuosittain, kyseisen vuoden päätyttyä. Passiivikeräinmittaukset aloitettiin vuonna 2004. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25. Tietokuvaukset sekä aineiston vuosittaiset latauslinkit paikkatietomuodossa (MapInfo / Esri Shape): https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=59 Aineistot löytyvät myös [HSY:n karttapalvelusta] (https://kartta.hsy.fi/).
Agency Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Categories Ympäristö ja luonto
Released Date 27/02/2017
Updated date
External Reference https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=59
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Geographic Granularity Piste
Notes (en)
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From 2004
Temporal Coverage To
Temporal Granularity vuosi
Title (en)
Title (se)
Update Frequency vuosi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.