Helsinki metropolitan area air quality index 2017

This dataset provides air quality data collected hourly by Helsinki Region Environmental Services (HSY) monitoring stations.

The air quality index splits air quality into five categories from good to very bad. This dataset is updated four times per year in March, June, September and December.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Helsinki metropolitan area air quality index 2017. The administrator of this data is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 17.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.hsy.fi/avoindata
Author Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Title (fi) Pääkaupunkiseudun ilmanlaatuindeksit 2017
Notes (fi) Aineisto sisältää HSY:n ilmanlaadun mittausasemien ilmanlaatuindeksit tunneittain. ​Ilmanlaatuindeksillä ilmanlaatu jaetaan viiteen luokkaan hyvästä erittäin huonoon. Indeksiluokat perustuvat ilmansaasteiden terveysvaikutuksiin sekä normeihin. Ilmanlaadun ollessa huono herkät ihmiset saattavat saada oireita. Ilmanlaatuindeksin laskennan kuvaus ja perusteet löytyvät osoitteesta http://www.hsy.fi/ilmanlaatu
Agency Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Categories Ympäristö ja luonto
Released Date 11/12/2017
Updated date
External Reference https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=65
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki, Espoo, Vantaa
Geographic Granularity Piste
Notes (en) This dataset provides air quality data collected hourly by Helsinki Region Environmental Services (HSY) monitoring stations. The air quality index splits air quality into five categories from good to very bad. This dataset is updated four times per year in March, June, September and December.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From 01/01/2017
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Helsinki metropolitan area air quality index 2017
Title (se)
Update Frequency 4 kertaa vuodessa

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.