Metropolitan area travel time matrix

The metropolitan travel time matrix provides the time taken to travel in the city by foot, public transport and car.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Metropolitan area travel time matrix. The administrator of this data is Helsingin yliopisto and the original creator is Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen MetropAccess-hanke (MetropAccess-hanke / Accessibility Research Group). The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 21.02.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Author Helsingin yliopisto
Title (fi) Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi
Notes (fi) Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi käsittää matka-aika- ja etäisyystiedot kävellen, joukkoliikenteellä ja autolla kaikista pääkaupunkiseudun YKR-ruuduista (13 230 kpl) kaikkiin pääkaupunkiseudun YKR-ruutuihin (13 230 kpl). Aineisto on tuotettu Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen MetropAccess-hankkeessa (2010-2014) ja päivitetty vuonna 2015. Työtä ovat rahoittaneet KatuMetro-tutkimusohjelma sekä Helsingin yliopisto. Aineisto on jaettu 13 230 tekstitiedostoon kunkin reitin kohdepisteen mukaan. Yksi tiedosto sisältää matka- ja matka-aikatietoja eri kulkumuodoilla (kävely, joukkoliikenne, autoilu) kustakin YKR-ruudusta tiedoston nimen mukaiseen YKR-ruutuun. Kussakin tiedostossa on täten aina 13 230 riviä. YKR-ruutujen koko on 250 m * 250 m. Viittaustapa: MetropAccess (2014). Multimodaalista saavutettavuuslaskentaa pääkaupunkiseudullla: MetropAccess-matka-aikamatriisi. Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos. http://blogs.helsinki.fi/saavutettavuus/data/ Datan/menetelmien kuvaus: Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014). Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 127-136. Datan DOI-tunniste: Toivonen, T., M. Salonen, H. Tenkanen, P. Saarsalmi, T. Jaakkola & J. Järvi (2014). MetropAccess -Travel Time Matrix. DOI: 10.13140/2.1.2449.8884 Tarkempi kuvaus aineistosta: http://blogs.helsinki.fi/saavutettavuus/data/metropaccess-matka-aikamatriisi/
Agency Helsingin yliopisto
Categories Liikenne
Released Date 2014-03-11
Updated date 27/04/2016
External Reference http://blogs.helsinki.fi/saavutettavuus/data/metropaccess-matka-aikamatriisi/
External Reference (en) http://blogs.helsinki.fi/accessibility/
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Geographic Granularity Ruutu
Notes (en) The metropolitan travel time matrix provides the time taken to travel in the city by foot, public transport and car.
Notes (se)
Source Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen MetropAccess-hanke (MetropAccess-hanke / Accessibility Research Group)
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Metropolitan area travel time matrix
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.