Helsinki metropolitan postal code areas

The Helsinki metropolitan postal code areas have been produced together in a joint effort with the cities of Helsinki, Espoo and Vantaa. The data contains precise territorial borders and information on the postal code and place of business.

The postal code territorial borders have been produced based on the municipalities' own borders and therefore they are compatible with the municipalities' own postal code territorial borders.

The accuracy of this combined dataset differs by municipality. This is caused by the initial data and administration procedures.

This dataset is produced 1/2017.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Helsinki metropolitan postal code areas. The administrator of this data is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY and the original creator is Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit sekä HSY. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 21.02.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.hsy.fi/avoindata
Author Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Title (fi) Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet
Notes (fi) ​​​Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet -aineisto on tuotettu HSY:ssä yhdessä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa. Aineisto sisältää tarkat aluerajaukset ja tiedon postinumerosta sekä toimipaikasta. Postinumeroaluerajaukset on tuotettu pitkälti kuntien omien rajausten pohjalta jolloin ne ovat kuntien omien postinumeroaluerajausten kanssa yhteensopivia. Yhtenäistetyn aineiston tarkkuus vaihtelee hieman kunnittain, johtuen lähtötiedoista ja ylläpitokäytännöistä. Postinumeroalueet eivät ole sidoksissa hallinnollisiin jakoihin, joten ne sijoittuvat paikoitellen useamman kunnan alueelle. Aineisto sisältää tiedon postinumerosta ja postitoimipaikasta. Lisäksi aineistoon on lisätty tilastokeskuksen avoimesta postinumeroalue aineistosta alueiden viitteelliset nimet. Aineisto on valmistunut 1/2017.
Agency Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Categories Kartat ja paikkatieto
Released Date 20/04/2015
Updated date 27/02/2017
External Reference https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=35
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Geographic Granularity Tilastoalue
Notes (en) The Helsinki metropolitan postal code areas have been produced together in a joint effort with the cities of Helsinki, Espoo and Vantaa. The data contains precise territorial borders and information on the postal code and place of business. The postal code territorial borders have been produced based on the municipalities' own borders and therefore they are compatible with the municipalities' own postal code territorial borders. The accuracy of this combined dataset differs by municipality. This is caused by the initial data and administration procedures. This dataset is produced 1/2017.
Notes (se)
Source Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit sekä HSY
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Helsinki metropolitan postal code areas
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.