Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue

Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue -aineistosta näkee, millä alueilla typpidioksidin vuosiraja-arvo (40 µg/m3) ylittyy tai on vaarassa ylittyä.

Ylitysalue arvioidaan ja päivitetään vuosittain, kyseisen vuoden päätyttyä. Arviointia ei tehdä vain kyseisen vuoden mittaustulosten perusteella, vaan arviointiin vaikuttaa myös edellisvuosien mittaustulokset sekä sääolosuhteet.

Aineisto on paikkatietomuotoista avointa dataa (shp sekä WMS-rajapinta). Se on ladattavissa karttapalvelusta kartta.hsy.fi (kohta ”Latauskori”) ja näiltä sivuilta shape-tiedostona.

Typpidioksidipitoisuuksiin ja raja-arvon ylittymiseen vaikuttavat liikenteen päästöt sekä alueen tuulettuvuus. Ilmansaasteiden pitoisuudet ovat korkeampia kaduilla, joita reunustavat korkeat ja yhtenäiset rakennukset. Tällaisilla alueilla ilmansaasteiden laimeneminen on heikompaa.

Lue lisää liikenteen vaikutuksesta ilmanlaatuun sekä toimenpiteistä ilmanlaadun parantamiseksi.

Typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue -ominaisuustiedot

katu: kadun nimi
raja_arvo: kertoo, ylittyykö NO2 vuosiraja-arvo kyseisellä alueella tai onko se vaarassa ylittyä
arviovuosi: ylitysalueen arviointivuosi

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue. The administrator of this data is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 17.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.hsy.fi/avoindata
Author Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Title (fi) Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue
Notes (fi) Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue -aineistosta näkee, millä alueilla typpidioksidin vuosiraja-arvo (40 µg/m3) ylittyy tai on vaarassa ylittyä. Ylitysalue arvioidaan ja päivitetään vuosittain, kyseisen vuoden päätyttyä. Arviointia ei tehdä vain kyseisen vuoden mittaustulosten perusteella, vaan arviointiin vaikuttaa myös edellisvuosien mittaustulokset sekä sääolosuhteet. Aineisto on paikkatietomuotoista avointa dataa (shp sekä WMS-rajapinta). Se on ladattavissa karttapalvelusta [kartta.hsy.fi] (http://kartta.hsy.fi/) (kohta ”Latauskori”) ja näiltä sivuilta shape-tiedostona. Typpidioksidipitoisuuksiin ja raja-arvon ylittymiseen vaikuttavat liikenteen päästöt sekä alueen tuulettuvuus. Ilmansaasteiden pitoisuudet ovat korkeampia kaduilla, joita reunustavat korkeat ja yhtenäiset rakennukset. Tällaisilla alueilla ilmansaasteiden laimeneminen on heikompaa. Lue lisää [liikenteen vaikutuksesta ilmanlaatuun] (https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmansuojelu/tietoailmasta/Sivut/Liikenne.aspx) sekä [toimenpiteistä ilmanlaadun parantamiseksi] (https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmansuojelu/ilmanlaadunparantaminen/Sivut/Ilmansuojelusuunnitelma.aspx). **Typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue -ominaisuustiedot** katu: kadun nimi raja_arvo: kertoo, ylittyykö NO2 vuosiraja-arvo kyseisellä alueella tai onko se vaarassa ylittyä arviovuosi: ylitysalueen arviointivuosi
Agency Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Categories Ympäristö ja luonto
Released Date 11/12/2017
Updated date
External Reference https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=69
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Geographic Granularity Polygoni
Notes (en)
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From 2015
Temporal Coverage To
Temporal Granularity vuosi
Title (en)
Title (se)
Update Frequency vuosi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.