Population projection of the Helsinki metropolitan area 2017-2026

Population by age of Helsinki Metropolitan Area by district on 1 Jan. 2000-2016 and population projection 2017-2026.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Population projection of the Helsinki metropolitan area 2017-2026. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original creator is Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö, Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö, Tilastokeskus. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 18.02.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Title (fi) Pääkaupunkiseudun väestöennuste 2017-2026
Notes (fi) Pääkaupunkiseudun väkiluku iän mukaan alueittain 1.1.2000-2016 ja väestöennuste 1.1.2017-2026. Helsingin, Espoon ja Vantaan väestöennusteet on laadittu vuonna 2016. Kauniaisten ennuste on Tilastokeskuksen vuonna 2015 laatima. Aineisto sisältää alueet, joilla on vähintään 100 asukasta. Mikäli alueella asuu vähemmän kuin 100 asukasta, tiedot on salattu.
Agency Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Categories Väestö
Released Date 14/08/2017
Updated date
External Reference
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Geographic Granularity Kunta, Tilastoalue
Notes (en) Population by age of Helsinki Metropolitan Area by district on 1 Jan. 2000-2016 and population projection 2017-2026.
Notes (se)
Source Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö, Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö, Tilastokeskus
Temporal Coverage From 2000
Temporal Coverage To 2026
Temporal Granularity vuosi
Title (en) Population projection of the Helsinki metropolitan area 2017-2026
Title (se)
Update Frequency vuosi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.