Local and outreaching strikes in Helsinki 1907-1951

This dataset provides statistics on local and outreaching strikes in Helsinki 1907-1951. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Local and outreaching strikes in Helsinki 1907-1951. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 22.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://aluesarjat.fi/
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Title (fi) Paikalliset ja muualle ulottuvat työnseisaukset Helsingissä 1907-1951
Notes (fi) Aineisto sisältää tietoa paikallisista ja muualle ulottuvista työnseisauksista Helsingissä vuosina 1907-1951. Huomioitavaa 1. V. 1907-1930: Tietoihin ei sisälly 2 yleistä kunnallislakkoa. 2. V. 1920: Tietoja puuttuu yhdestä työnseisauksesta. 3. V. 1949: Lisäksi oli eri rakennusaloilla koko maan käsittäviä lakkoja, joista ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja (lukuun ottamatta muuraustöitä). 4. V. 1948: Lisäksi oli yksi koko maan käsittävä laivojen konemestareiden lakko, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja. 5. V. 1947: Lisäksi oli 1 jäänsärkijä- ja 1 laivalakko, 1 myllyjä ja 1 happikaasutehdasta koskeva lakko sekä 1 sukeltajien, 1 veturinkuljettajien ja 1 virkamiesten lakko, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja. 6. V. 1946: Lisäksi 2 merimieslakkoa ja 1 sukeltajien lakko, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja. 7. V. 1945: Lisäksi 1 ravintolalakko, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja. 8. Vuosina 1942 - 44 ei ollut työnseisauksia. 9. V. 1950: Lisäksi oli koko maan käsittäviä lakkoja metalliteollisuudessa, veturimiesten työaloilla ja valtion laivoilla, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja. 10. V. 1951: Lisäksi 1 veturimiesten, 1 laivojen konemestareiden, 1 jäänsärkijöiden miehistön ja 1 putkityöläisten lakko, joista ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja. 11. Työnseisaukset on laskettu siihen kuukauteen ja vuoteen, jolloin ne alkoivat. 12. Muille paikkakunnille ulottuneiden työnseisausten kestämisaikaa/pituutta koskevat tiedot kohdistuvat ainoastaan Helsinkiin. Lähteet 1. V. 1907-24: Tilastollinen vuosikirja 1925 (taul. 258-259) 2. V. 1925-30: Tilastollinen vuosikirja 1931 (taul. 246-247) 3. V. 1931-37: Tilastollinen vuosikirja 1938 (taul. 259-260) 4. V. 1938-41: Tilastollinen vuosikirja 1942/43 (taul. 244-245) 5. V. 1945-49: Tilastollinen vuosikirja 1950 (taul. 222) 6. V. 1950-51: Tilastollinen vuosikirja 1953 (taul. 225) HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.
Agency Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Categories Työ ja elinkeinot
Released Date 12/01/2016
Updated date
External Reference http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Kunta
Notes (en) This dataset provides statistics on local and outreaching strikes in Helsinki 1907-1951. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From 1907
Temporal Coverage To 1951
Temporal Granularity kuukausi
Title (en) Local and outreaching strikes in Helsinki 1907-1951
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.