Information about Finland in many languages

Infopankki is a multi-language website providing vital information to people planning to move to Finland and to immigrants already living in the country. The website also helps authorities with multi-language communications.

Infopankki offers users reliable information in their own language about moving to Finland, work, studying, housing, education, health, family, problem situations and leisure activities.

The languages of the service are Finnish, Swedish, English, Russian, Estonian, French, Somali, Spanish, Turkish, Chinese, Persian and Arabic. The language versions are identical in content.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Information about Finland in many languages. The administrator of this data is Helsingin kaupunginkanslia. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 18.02.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.infopankki.fi
Author Helsingin kaupunginkanslia
Title (fi) Tietoa Suomesta monella eri kielellä
Notes (fi) Avoin rajapinta Infopankki.fi-palvelun tekstisisältöihin. Infopankissa on tietoa Suomeen muuttajille 12 kielellä (suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro, ranska, somali, espanja, turkki, kiina, persia, arabia). Infopankin kieliversiot ovat keskenään identtisiä. Koko Suomea koskevan tiedon lisäksi Infopankissa on kuntakohtaista tietoa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten sekä 11 muun kunnan palveluista. Rajapinnan kautta sisällöt on saatavilla HTML- ja JSON-muodossa. Infopankki on monikielinen verkkosivusto, joka kokoaa yhteen tärkeää tietoa Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle. Sivusto palvelee myös viranomaisia monikielisessä tiedotuksessa. Infopankista käyttäjä löytää luotettavaa, omakielistä tietoa Suomeen muutosta, työstä, opiskelusta, asumisesta, koulutuksesta, terveydestä, perheestä, ongelmatilanteista ja vapaa-ajasta.
Agency Helsingin kaupunginkanslia, tietotekniikka- ja viestintäosasto
Categories Hallinto, Neuvonta
Released Date 09/02/2017
Updated date
External Reference https://dev.hel.fi/apis/infopankki/
External Reference (en) https://dev.hel.fi/apis/infopankki/
External Reference (se) https://dev.hel.fi/apis/infopankki/
Geographic Coverage Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Geographic Granularity Valtio, Kunta
Notes (en) Infopankki is a multi-language website providing vital information to people planning to move to Finland and to immigrants already living in the country. The website also helps authorities with multi-language communications. Infopankki offers users reliable information in their own language about moving to Finland, work, studying, housing, education, health, family, problem situations and leisure activities. The languages of the service are Finnish, Swedish, English, Russian, Estonian, French, Somali, Spanish, Turkish, Chinese, Persian and Arabic. The language versions are identical in content.
Notes (se) Infobanken är en mångsidig webbplats som sammanställer viktig information för personer som planerar att flytta till Finland eller som redan bor här. Webbplatsen betjänar även myndigheter i deras flerspråkiga informationsverksamhet. I Infobanken hittar användaren pålitlig information på sitt eget språk om flytten till Finland, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problematiska situationer och fritid. Tjänsten finns på finska, svenska, engelska, ryska, estniska, franska, somaliska, spanska, turkiska, kinesiska, persiska och arabiska. De olika språkversionerna är identiska.
Source
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Information about Finland in many languages
Title (se) Information om Finland på många olika språk
Update Frequency vuorokausi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.