Population grid

The population grid includes grid-based statistics of the metropolitan area. The statistics include the age distribution, population total and population density.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Population grid. The administrator of this data is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 21.02.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.hsy.fi/avoindata
Author Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Title (fi) Väestötietoruudukko
Notes (fi) Väestötietoruudukko sisältää ruutukohtaista tietoa pääkaupunkiseudun väestön lukumäärästä, ikäjakaumasta sekä asumisväljyydestä. Aineistossa on vuodet 1997-2003 ja 2008-. AINEISTOSISÄLTÖ Tieto eri muuttujista esitetään ominaisuustietotaulukon sarakkeissa. Sarakkeissa olevat muuttujat ovat: INDEX = Ruutukohtainen indeksiluku/tunnistenumero ASUKKAITA = Rakennuksessa vakituisesti asuvien henkilöiden yhteenlaskettu lukumäärä ruuduittain Ikä: tiettyyn ikäluokkaan kuuluvien summa ruudulla ASVALJYYS = Asumisväljyys kertoo asumisen väljyydestä ruuduittain. Mitä suuremman arvon asumisväljyys saa, sitä väljempää alueella on. IKA_X = Ruutukohtainen asukasmäärä on jaettu yhdeksään ikäluokkaan. Ikäluokat ovat: IKA0_9, IKA10_19, IKA20_29, IKA30_39, IKA40_49, IKA50_59, IKA60_69, IKA70_79 ja IKA_YLI80. Jokainen ikäluokkasarake kertoo, kuinka monta kyseiseen ikäjakaumaan kuuluvaa ruudussa asuu. Aineistosisältö ja muuttujatiedot on kuvattu tarkemmin tietokuvauslomakkeessa. HUOMIOITAVAA Yksityisyydensuojan turvaamiseksi ruutuaineistossa esitetään vain ne ruudut, joiden asukaslukumäärä on viisi tai enemmän. Ikäjakauman osalta yksityisyydensuojan raja menee sadassa asukkaassa. Tämä tarkoittaa, että ikäluokkaan kuuluvien lukumäärän ollessa alle sata, tieto on esitetty merkinnällä 99. Koordinaattijärjestelmä: ETRS GK-25 (EPSG:3879) Tarkkuus: Väestötiedot ilmaistaan ruuduittain, joiden koko on 500 m * 500 m (uusimmissa 250 m * 250 m).
Agency Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Categories Kartat ja paikkatieto, Väestö
Released Date 2012-04-02
Updated date 30/12/2016
External Reference https://www.hsy.fi/sites/AvoinData/AvoinData/SYT/Tietoyhteistyoyksikko/Vaestoruudukko.pdf
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Geographic Granularity Ruutu
Notes (en) The population grid includes grid-based statistics of the metropolitan area. The statistics include the age distribution, population total and population density.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From 1997
Temporal Coverage To
Temporal Granularity vuosi
Title (en) Population grid
Title (se)
Update Frequency vuosi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.