City of Vantaa procurements

This dataset provides the City of Vantaa’s procurements in 2012-2016. The data includes all municipal departments and unincorporated business entities.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: City of Vantaa procurements. The administrator of this data is Vantaan kaupungin talouspalvelukeskus . The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 15.12.2017 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Author Vantaan kaupungin talouspalvelukeskus
Title (fi) Vantaan kaupungin ostot
Notes (fi) Aineisto sisältää Vantaan kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vuosilta 2012-2016. Aineistossa on mukana kaikkien Vantaan kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja rahastojen ostolaskutiedot. Tiedot on poimittu kaupungin kirjanpitojärjestelmästä laskurivitasolla ja aineistoa on täydennetty mm. organisaatioiden ja tiliryhmien nimitiedoilla sekä toimittajien Y-tunnuksilla. Aineisto sisältää seuraavat saraketiedot: yritys, tulosalue ja kustannuspaikka, kirjauspäivä, tositenumero, tiliryhmä, tilin nimi, tilinumero, toimittajan nimi, Y-tunnus, laskun loppusumma euroina, tilaus ja kumppaniyhtiö. Tietoja on luokiteltu aineiston käytön helpottamiseksi. Organisaatio on luokiteltu yrityksien mukaan: Vantaan kaupunki, liikelaitos, rahasto sekä tulosalueiden mukaan. Tilit on luokiteltu tiliryhmän mukaan seuraavasti: palveluostot, henkilöstöpalvelut, muut kulut, käyttöomaisuushankinnat ja aineet, tarvikkeet ja tavarat. Toimittajat on luokiteltu kumppanisuhteen mukaan kaupunkikonserniin kuuluviin osakeyhtiöihin ja kuntayhtymiin sekä ulkoisiin toimittajiin. Luokittelujen avulla aineistosta voi myös tarkastella ostoja esimerkiksi toimittajittain ja tilitasolla. Tulosalue- ja kustannuspaikkatiedot eivät ole täydellisiä, koska tietojen täydentäminen vaatisi yksittäisten tositteiden läpikäyntiä. Aineisto päivitetään vuosittain aina tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.
Agency Vantaan kaupungin talouspalvelukeskus
Categories Hallinto, Talous ja verotus
Released Date 02/02/2015
Updated date 13/06/2017
External Reference
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Vantaa
Geographic Granularity Kunta
Notes (en) This dataset provides the City of Vantaa’s procurements in 2012-2016. The data includes all municipal departments and unincorporated business entities.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From 2012
Temporal Coverage To
Temporal Granularity vuosi
Title (en) City of Vantaa procurements
Title (se) Vanda stads inköpsfakturor
Update Frequency vuosi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.