Vantaan kaupungin toimitilojen ja asuntojen kiinteistötiedot

Aineisto sisältää avoimena julkaistua tietoa Vantaan kaupungin Kiinteistötietojenhallintajärjestelmästä (KIHA). Tietojoukot sisältävät tietoja kaupungin omistamista tai vuokraamista toimitila- ja asuntorakennuksista, em. rakennuksien tiloista, kiinteistöistä sekä meneillään olevista että myös suunnitteilla olevista rakentamishankkeista. Ominaisuustiedot sisältävät mm. energiankulutukseen liittyvää tietoa (sähkö, vesi, lämmitys).

Aineiston ylläpidosta vastaa Vantaan kaupungin Tilakeskus.

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25.

Julkaistut tasot:

Rakennukset (WMS ja WFS: rakennukset_kiha)
Ominaisuustietona mm.: energiankulutus, lämmitystapa, pinta-alatiedot, hallintamuoto, käyttötarkoitus jne.
ks. kattavat ominaisuustiedot
Geometria: rakennuksen aluegeometria (polygoni)

Tilat (WMS ja WFS: rakennukset_kiha_tilat)
Ominaisuustietona mm. tilakohtainen puhtaustaso
ks. kattavat ominaisuustiedot
Geometria: rakennuksen sijaintipiste (point)

Kiinteistöt (WMS ja WFS: kiinteistöt_kiha)
Ominaisuustietona mm.: energiankulutus, pinta-alatiedot, hallintamuoto, käyttötarkoitus jne.
ks. kattavat ominaisuustiedot
Geometria: kiinteistön aluegeometria (polygoni)

Projektit (WFS: projektit_kiha)
Ominaisuustietona mm.: rakennushankkeen kustannusarvio, laajuus, päivämäärätiedot jne.
ks. kattavat ominaisuustiedot
Geometria: ei geometriaa

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Vantaan kaupungin toimitilojen ja asuntojen kiinteistötiedot. The administrator of this data is Vantaan kaupungin tilakeskus and the original creator is Vantaan Kaupungin kiinteistötietojenhallintajärjestelmä (KIHA). The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 18.12.2017 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Author Vantaan kaupungin tilakeskus
Title (fi) Vantaan kaupungin toimitilojen ja asuntojen kiinteistötiedot
Notes (fi) Aineisto sisältää avoimena julkaistua tietoa Vantaan kaupungin Kiinteistötietojenhallintajärjestelmästä (KIHA). Tietojoukot sisältävät tietoja kaupungin omistamista tai vuokraamista toimitila- ja asuntorakennuksista, em. rakennuksien tiloista, kiinteistöistä sekä meneillään olevista että myös suunnitteilla olevista rakentamishankkeista. Ominaisuustiedot sisältävät mm. energiankulutukseen liittyvää tietoa (sähkö, vesi, lämmitys). Aineiston ylläpidosta vastaa Vantaan kaupungin Tilakeskus. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25. Julkaistut tasot: Rakennukset (WMS ja WFS: rakennukset_kiha) Ominaisuustietona mm.: energiankulutus, lämmitystapa, pinta-alatiedot, hallintamuoto, käyttötarkoitus jne. ks. [kattavat ominaisuustiedot] (https://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=DescribeFeatureType&TYPENAME=gis:rakennukset_kiha&outputFormat=application/json) Geometria: rakennuksen aluegeometria (polygoni) Tilat (WMS ja WFS: rakennukset_kiha_tilat) Ominaisuustietona mm. tilakohtainen puhtaustaso ks. [kattavat ominaisuustiedot] (https://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=DescribeFeatureType&TYPENAME=gis:rakennukset_kiha_tilat&outputFormat=application/json) Geometria: rakennuksen sijaintipiste (point) Kiinteistöt (WMS ja WFS: kiinteistöt_kiha) Ominaisuustietona mm.: energiankulutus, pinta-alatiedot, hallintamuoto, käyttötarkoitus jne. ks. [kattavat ominaisuustiedot] (https://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=DescribeFeatureType&TYPENAME=gis:kiinteistot_kiha&outputFormat=application/json) Geometria: kiinteistön aluegeometria (polygoni) Projektit (WFS: projektit_kiha) Ominaisuustietona mm.: rakennushankkeen kustannusarvio, laajuus, päivämäärätiedot jne. ks. [kattavat ominaisuustiedot] (https://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=DescribeFeatureType&TYPENAME=gis:projektit_kiha&outputFormat=application/json) Geometria: ei geometriaa
Agency Vantaan kaupungin tilakeskus
Categories Kaavat ja kiinteistöt, Kartat ja paikkatieto
Released Date 22/11/2017
Updated date
External Reference http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/maankayton_rakentamisen_ja_ympariston_toimiala/tilakeskus
External Reference (en) http://www.vantaa.fi/administration_and_economy/organization/land_use_building_and_environmental_department/real_estate_centre
External Reference (se) http://www.vanda.fi/forvaltning_och_ekonomi/organisation/verksamhetsomrade_for_markanvandning_byggnad_och_miljo/fastighetscentralen
Geographic Coverage Vantaa
Geographic Granularity Piste, Polygoni
Notes (en)
Notes (se)
Source Vantaan Kaupungin kiinteistötietojenhallintajärjestelmä (KIHA)
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en)
Title (se)
Update Frequency vuorokausi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.