Vantaa’s Future Survey

This dataset provides resident’s visions for future of Vantaa City. Dataset is collected in a web survey. Data includes residents wishes for future city and their views on the desirability of particular future scenarios. Themes of the survey are housing, work, traffic, environment, services, leisure and society.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Vantaa’s Future Survey. The administrator of this data is Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelu. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 18.02.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.vantaa.fi/yleiskaava2020
Author Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelu
Title (fi) Vantaan tulevaisuuskysely 2017
Notes (fi) Aineisto sisältää asukkaiden näkemyksiä Vantaan kaupungin tulevaisuudesta. Aineisto on koottu verkkokyselyn kautta keväällä 2017. Kyselyaineisto käsittelee asukkaiden tulevaisuuden toiveita sekä näkemyksiä eri tulevaisuusilmiöiden toivottavuudesta. Kyselyn aiheita ovat asuminen, työ, liikkuminen, ympäristö, palvelut, vapaa-aika sekä yhteiskunta. Numeerisen aineiston ikämuuttuja on jälkikäteen ryhmitelty. Vantaalla asuvien nykyinen asuinpaikka on korjattu vastaamaan suuraluetta niissä tapauksissa, joissa vastaus on ilmoitettu sanallisesti vaihtoehdolla ”muu, mikä”. Avovastaukset on sijoitettu erilliseen tiedostoon ilman taustatietoja, tyhjät rivit on poistettu ja rivien järjestystä on sekoitettu. Lisäksi joitain avovastauksia on poistettu epäasiallisen kielenkäytön vuoksi.
Agency Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelu
Categories Asuminen, Hallinto, Kaavat ja kiinteistöt, Kulttuuri, Liikenne, Liikunta ja ulkoilu, Rakentaminen, Sosiaalipalvelut, Työ ja elinkeinot, Ympäristö ja luonto
Released Date 17/08/2017
Updated date
External Reference
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Vantaa
Geographic Granularity Tilastoalue
Notes (en) This dataset provides resident’s visions for future of Vantaa City. Dataset is collected in a web survey. Data includes residents wishes for future city and their views on the desirability of particular future scenarios. Themes of the survey are housing, work, traffic, environment, services, leisure and society.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Vantaa’s Future Survey
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.