False color picture of Vantaa 2015

This dataset provides the false color picture of Vantaa from 2015.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: False color picture of Vantaa 2015. The administrator of this data is Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 22.01.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://kartta.vantaa.fi
Author Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus
Title (fi) Vantaan väärävärikuva 2015
Notes (fi) Vantaan väärävärikuva vuodelta 2015. Ilmakuvia on erilaisia, mm. ilmakuvia, viistoilmakuvia, ortoilmakuvia ja väärävärikuvia. Kuvia tuotetaan eri tarkoituksiin erilaisilla maastoresoluutioilla (80 cm, 50 cm, 40 cm, 25 cm, 20 cm ja 5 cm / pikseli). Ortoilmakuva on karttaprojektioon oikaistu ilmakuvamosaiikki, joka kuvaa maanpinnan kohtisuoraan ilmasta katsottuna ja korjattuna tasokarttaa varten. Orto-oikaisussa käytetään hyväksi korkeusmalleja, joiden tarkkuus vaikuttaa ortokuvien laatuun. Vääräväriortokuvaan on näkyvän valon lisäksi tallennettu kohteiden heijastama lämpö- eli infrapunasäteily. Tämä näkyy väärävärikuvissa erilaisina värisävyinä. Kuvansäätöasetuksista riippuen värisävyt vaihtelevat harmaasta vihertävään ja edelleen ruskehtavasta / punertavasta oranssinpunaisen eri sävyihin. Jo perusilmakuviltakin erottuvat hyvin mm. puustoiset / avarammat alueet, vesistöt, suot, kalliot, pellot, tiet, erilaiset rakenteet, rakennukset ja muun maankäytön alueet. Vääräväriominaisuuden myötä kuvista saa esiin vielä paljon muutakin. Esimerkiksi vesi näkyy sitä tummempana mitä syvempää se on. Eloton maa kuten tiet, rakennukset, kalliot ja hiekka ovat harmaita-harmaanvihertäviä. Avarat luontoalueet kuten suot, kalliot ja jäkäliköt ovat vaaleita-vaaleanvihreitä. Erivärisinä / -sävyisinä toisistaan erottuvat myös lehtipuut, havupuut ja kuolleet puut. Havupuut ovat vihertäviä, kuuset mäntyjä tummempia. Lehtivihreä heijastaa infrapunasäteilyä voimakkaasti, joten lehtipuusto ja pensasto näkyvät oranssin ja punaisen eri sävyinä. Kuolleet puut puolestaan erottuvat muusta puustosta hyvin vaaleina. Harjaantumisen myötä kuvista voi tunnistaa enemmänkin eri puulajeja, esim. värisävyerojen ja latvamuodon perusteella. Myös erikokoinen puusto on erotettavissa kuvista. Metsien inventoinneissa ja luonnonhoidon suunnittelussa vääräväriortokuva on korvaamaton apuväline. Sitä käytetään pohjakartta-aineistoon yhdistettynä metsikkökuvioiden (suunnittelun tarkasteluyksikkö) rajaamiseen ja digitoimiseen ilmakuvatulosteille tai suoraan esim. maastotietokoneille. Digitaalisia ortokuvia voidaan nykyään hyödyntää myös yhdessä laserkeilausaineiston, korkeusmallien ja puustohilan kanssa, jolloin voidaan tietotekniikan keinoin automaattisesti tuottaa alustavaa metsikkökuviointia ja puustodataa. Aineistoa voi käyttää esim. erilaisiin kartoituksiin, maankäytön suunnitteluun, detaljisuunnitteluun ja metsäsuunnitteluun. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä N2000. Vantaan karttarajapintojen kuvaus: https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/
Agency Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus, mittausosasto
Categories Kartat ja paikkatieto
Released Date 02/05/2017
Updated date
External Reference
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Vantaa
Geographic Granularity
Notes (en) This dataset provides the false color picture of Vantaa from 2015.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) False color picture of Vantaa 2015
Title (se)
Update Frequency

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.