Population projection of Vantaa by district, age and gender 2017-2027

This dataset provides the population projection of Vantaa by district, age and gender 2017-2027.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Population projection of Vantaa by district, age and gender 2017-2027. The administrator of this data is Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö and the original creator is Tilastokeskus / Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 18.02.2018 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Home Page http://www.vantaa.fi/tilastot
Author Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö
Title (fi) Vantaan väestöennuste osa-alueittain iän ja sukupuolen mukaan 2017-2027
Notes (fi) Vantaan väestö koko Vantaan tasolla, suuralueittain ja kaupunginosittain sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 1.1.2017 ja väestöennuste 1.1.2018–2027. Ennuste on laadittu kesäkuussa 2017. Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste perustuu ennustekauden alun väestörakenteeseen osa-alueittain iän ja sukupuolen suhteen sekä oletuksiin osa-alueiden tulevasta hedelmällisyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehityksestä sekä asuntorakentamisen määrästä ennustekaudella. Ennustemenetelmästä ja tehdyistä oletuksista löytyy tarkempia tietoja [Vantaan väestöennuste 2017] (http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/133808_Vaestoennuste_2017.pdf) -julkaisusta.
Agency Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö
Categories Väestö
Released Date 28/08/2017
Updated date
External Reference http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/133808_Vaestoennuste_2017.pdf
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Vantaa
Geographic Granularity Kunta, Tilastoalue
Notes (en) This dataset provides the population projection of Vantaa by district, age and gender 2017-2027.
Notes (se)
Source Tilastokeskus / Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö
Temporal Coverage From 2017
Temporal Coverage To 2027
Temporal Granularity vuosi
Title (en) Population projection of Vantaa by district, age and gender 2017-2027
Title (se)
Update Frequency vuosi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.