Pääkaupunkiseudun avoimet datat myös kansallisessa ja EU:n dataportaalissa

HRI:n kautta avattujen aineistojen metatiedot kopioituvat automaattisesti joka yö kansalliseen avoimen datan portaaliin.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat olleet Suomessa datan avaamisen pioneereja ja avanneet julkisia aineistojaan vuodesta 2011 alkaen www.hri.fi-palvelun kautta. HRI on edelleen vahva suunnannäyttäjä, mutta viime vuosien aikana Suomeen on perustettu muitakin dataportaaleja. Lisäksi on perustettu myös EU:n laajuinen, monien maiden avoimia aineistoja yhteen palveluun kokoava dataportaali.

Vuonna 2014 valtio julkaisi kansallisen Avoindata.fi-palvelun osana Valtiovarainministeriön avoimen tiedon ohjelmaa (2013-2015). Avoindata.fi toimii Suomen keskitettynä avoimen datan jakelualustana, jossa julkishallinnon lisäksi myös yritykset ja yksityiset tahot voivat julkaista avointa dataa. Palvelua ylläpitää ja kehittää Väestörekisterikeskus. HRI-palvelun väki tekee tiivistä yhteistyötä avoindata.fi:n kanssa erityisesti aineistojen meta- eli kuvailutietojen yhteentoimivuuden osalta. Yhteistyön myötä hri.fi-palvelussa olevien aineistojen metatiedot harvestoituvat eli kopioituvat joka yö automaattisesti avoindata.fi-palveluun.

Kansallisesta avoindata.fi-portaalista HRI:nkin kautta avattujen aineistojen metatiedot kopioituvat edelleen kansainväliseen Euroopan Unionin dataportaaliin.

Euroopan Unioni on puolestaan luonut oman European Data Portal -dataportaalinsa. Tämä, kaikki EU:n jäsenmaat kattava dataportaali tarjoilee tietoa jäsenmaiden avaamista tietoaineistoista harvestoimalla metatiedot automaattisesti kunkin jäsenvaltion kansallisesta dataportaalista. Suomalaisten aineistojen metatiedot kopioituvat Euroopan dataportaaliin Avoindata.fi-palvelusta. Euroopan dataportaalissa aineistojen metatiedot on konekäännetty kunkin jäsenmaan pääkielelle, joten HRI:ssakin avattujen aineistojen perustiedot ovat luettavissa vaikka saksaksi.

Hri.fi-verkkosivuston ulkoasu tulee uudistumaan tämän vuoden aikana, kun hri.fi:n tekninen alusta päivitetään 6Aika-projektissa yhteistyössä tehtävään dataportaalialustaan. Dataportaalissa olevien tietoaineistojen metatiedot noudattavat vastaisuudessakin yleisesti ja yhteisesti hyväksyttyjä tietomallirakenteita, mikä mahdollistaa metatietojen automaattisen harvestoimisen jatkossakin niin kansalliseen kuin kansainvälisiinkin dataportaaleihin.

Alueellisissa avoimen datan portaaleissa olevat metadatat kopioituvat automaattisesti kansalliseen avoindata.fi-portaaliin, josta metatiedot kopioituvat edelleen EU:n dataportaaliin. Kuva: Antti Vasanen / Lounaistieto.

Kategoriat
avatar
Kirjoittaja
Tanja Lahti
6 kuukautta, 2 viikkoa sitten
Sähköposti-ilmoitus kommenteista: tilaa tai peru tilaus