Avaa dataa

Julkisen datan arvo kasvaa, kun sitä käytetään. Datan avaaminen on yllättävän helppoa.

 1. 1

  Löydetään dataa

 2. 2

  Varmistetaan julkaisukelpoisuus

 3. 3

  Valmistellaan avattavaksi

 4. 4

  Julkaistaan HRI:ssä, keskustellaan ja sovelletaan

Valitse avattava data

Datan avaamisen voi aloittaa esimerkiksi aineistoista, joita eniten himoitaan. Parhaassa tapauksessa avaaminen voi helpottaa omaa työtäsi.

Onko tietoaineisto tai tietokanta jo valmiiksi avattavassa formaatissa? Pyydetäänkö samaa Excel-taulukkoa kerta toisensa jälkeen? Avaa tietoaineistosi raakadatana verkossa ja neuvo kyselijöitä lataamaan data suoraan sieltä. Voit listata tärkeimmät tietovarantonne ja kysyä sovelluskehittäjiltä ja muilta mahdollisilta hyödyntäjiltä, mikä datasetti eniten kiinnostaisi. Tai voit pohtia tietoaineistoihin käytettyjä resursseja: minkä tiedon kerääminen ja ylläpito maksaa teille eniten? Se on varmasti arvokasta muillekin. Kokeilun kautta voi selvittää, mikä data hyödyntäjiä eniten kiinnostaa.

Esimerkiksi HRI:n sivuilla avoimena datana julkaistu tietoaineisto Helsingin liikenneonnettomuuksista päätyi näyttävinä visualisointeina Helsingin Sanomien, Suomen Kuvalehden ja MTV3:n sivuille.

Oikeudet kuntoon

Jotta dataasi voidaan hyödyntää, käyttäjä tarvitsee siihen laillisen käyttöoikeuden eli lisenssin. Mahdollisimman laajat oikeudet kannustavat tiedon monipuoliseen hyödyntämiseen.

Suurin osa julkishallinnon datasta on julkisuuslainsäädännön perusteella julkista. Selvitä kuitenkin, rajoittavatko tekijänoikeudet aineiston luovuttamista ja ettei data loukkaa kenenkään yksityisyydensuojaa. HRI-palvelun kautta avattavat datat suositellaan lisensoitavan JHS 189 -suosituksen mukaisesti Creative Commons 4.0 -lisenssillä. Selkeät ja standardeja noudattavat käyttöehdot helpottavat niin datan avaajan kuin hyödyntäjienkin työtä.

Esimerkiksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY valitsi HRI:n luoman lisenssin avatessaan dataa pääkaupunkiseudun kaavoitetuista, mutta rakentamattomista maavarannoista. Tietosuojan turvaamiseksi tonttikohtainen data yleistettiin kaupunginosakohtaiseksi.

Julkaise verkossa

Avaa datasi koneluettavassa muodossa esimerkiksi CSV- tai XML-muodossa, jotta sitä voi käsitellä tietokoneohjelmistoilla ja hyödyntää osana verkkopalveluita. HTML- ja PDF-tiedostot sopivat ihmisille, mutta niitä ei pysty suoraan hyödyntämään tietokoneohjelmilla.

Tiedon käyttäjille on tärkeää, että data on saatavilla ohjelmallisesti käsiteltävässä muodossa ja avoimessa formaatissa, mikä helpottaa jatkojalostamista. Data kannattaa avata esim. CSV- tai XLS-muodossa tai mahdollisuuksien mukaan tarjota ohjelmallinen rajapinta suoraan tietojärjestelmään.

Datan avaamisessa kannattaa lähteä liikkeelle helpon, jo olemassa olevan tietoaineiston kuten Excel-tiedoston avaamisesta. Käyttäjäpalautteen pohjalta voi arvioida, kannattaisiko datan taustalla olevaan tietojärjestelmään jatkossa rakentaa avoin ohjelmointirajapinta, jonka kautta hyödyntäjät voivat suoraan hakea haluamansa datan.

Tietoaineistot tallennetaan lähtökohtaisesti datan ylläpitäjän julkiselle palvelimelle, mutta massiivisia tietoaineistoja on erikseen sovitusti tallennettu myös HRI-palvelun käytössä olevaan pilvipalveluun. Jokaisesta avattavasta datasta laaditaan myös ns. metatietokuvaus. Datan ylläpitäjä määrittelee metatiedot yhdessä HRI-tiimin kanssa.

Esimerkiksi Pääkaupunkiseudun kirjastojen aineistotiedot avattiin aluksi 2 GB:n kokoisena raakatiedostona. Myöhemmin tietojärjestelmään rakennettiin avoin rajapinta, jonka kautta voi tehdä hakuja suoraan kirjaston tietokannasta.

Kerää palautetta, keskustele

Avoimella datalla on arvoa vasta, kun sitä käytetään. HRI-palvelun datakatalogissa avaamasi data tulee näkyväksi ja sitä markkinoidaan potentiaalisille hyödyntäjille eri viestintäkanavia käyttäen. Lisäksi dataa kannattaa mainostaa omatoimisestikin ja varautua käymään datasta keskustelua hyödyntäjien kanssa.

Ilmoita data-avauksesi HRI:n ylläpitämään datakatalogiin. Seuraa millaisen vastaanoton avauksesi saa esimerkiksi Facebookissa tai Twitterissä, joissa HRI avausta markkinoi. Kerää palautetta myös mahdollisissa kehittäjätapaamisissa, kuten Helsinki loves developersin tai Apps4Finlandin kaltaisissa sovelluskilpailuissa. Palautteen avulla voit kehittää datan tuottamis- ja avaamistapoja ja siten edesauttaa datan hyödyntämistä.

Esimerkiksi Helsingin seudun liikenne HSL järjesti joukkoliikenteen reittioppaan datan avausta vauhdittamaan kilpailun, jossa etsittiin parhaita dataa hyödyntäviä mobiilisovelluksia. Suosio oli valtaisa, kaikkiaan 60 mobiilisovellusta osallistui kilpailuun.

Julkisen datan arvo kasvaa, kun sitä käytetään. Datan avaaminen on yllättävän helppoa. Lue lisää

JaanaSuonsaari
Espoon rajapinnat avautuivat

6Aika-hanke sai vauhtia Espoon rajapintakehitykseen. Tilavaraus-, tapahtuma- ja palauterajapinnat ovat jo käytössä. Pian myös Espoon päätöstiedot ovat koneluettavassa muodossa sovelluskehittäjien saatavilla. Lue lisää

Lisää käytännön kokemuksia