Miksi avata dataa?

Suuri osa julkisesta tiedosta on lukittuna virastojen tietojärjestelmissä.

Digitaalinen informaatio eli data on voimavara, joka ei kulu käyttämällä. Päinvastoin, sen arvo vain kasvaa.

Suomalainen julkishallinto tuottaa valtavasti dataa, josta olisi hyötyä hallinnon ulkopuolellakin. Suomalaiset julkiset tietovarannot ovat laadultaan huippuluokkaa – ja suurin osa tiedosta lakisääteisesti julkista. Miksi sen avaaminen tavallisen kaduntallaajan käyttöön kannattaa? Vielä nytkin suuri osa julkisesta tiedosta on lukittuna virastojen tietojärjestelmissä, vain harvojen saatavilla. Datan avaaminen parantaa mahdollisuuksia hyödyntää informaatiota siellä missä sitä tarvitaan. Avoin data voi synnyttää yllättäviä innovaatioita, joita tiedon tuottaja ei olisi osannut kuvitellakaan.

Aikataulutietojen avaaminen synnytti kymmeniä pääkaupunkiseudun joukkoliikennedataa hyödyntäviä kännykkäpalveluja.

Vuonna 2010 pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen reittioppaaseen avattiin ohjelmointirajapinta kenen tahansa käytettäväksi. Datan avaaminen innosti kehittäjät koodaamaan kymmeniä joukkoliikennematkustajan elämää helpottavia mobiilipalveluja kaikkien matkapuhelimien käyttäjien hyödyksi.

Julkishallinnon datan avaaminen hyödyttää yksilöitä, yhteisöjä, yrityksiä ja koko yhteiskuntaa monin tavoin:

  • Läpinäkyvyys ja demokratia: Datan avaaminen tukee mahdollisuuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, yhteiskunnalliseen tutkimukseen ja journalismiin lisäämällä hallinnon läpinäkyvyyttä. Datan saatavuus avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi nettikeskusteluissa, kun osalliset voivat nykyistä paremmin viitata hallinnon tietovarantoihin.
  • Markkinat ja innovaatiotoiminta: Julkishallinnon datan avaaminen hyödyttää yrityksiä, yrittäjiä tai yrittäjiksi aikovia. Se synnyttää uusia markkinoita ja innovaatioita. Esimerkiksi uudet tavat käsitellä dataa syntyvät usein silloin, kun tavallisesta poikkeavan koulutustaustan omaavat henkilöt työstävät dataa omasta näkökulmastaan.
  • Hallinnon sisäinen tehokkuus: Datan avaaminen helpottaa sen hyödyntämistä myös hallinnon organisaatioiden välillä. Toimintatapojen yhdenmukaistaminen tuo mittakaavaetua ja helpottaa osaamisen siirtämistä. Datan avaaminen saattaa myös auttaa havaitsemaan toimintatapoja, joissa digitaalisuuden kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä ymmärretty hyödyntää.

“The best way to get value from data is to give it away” Neelie Kroes, Vice President of the European Commission.

Internetin teknologisen kehityksen myötä datan kustannustehokas jakelu helposti hyödynnettävässä digitaalisessa muodossa on tullut mahdolliseksi. Kaupunkilaisia, yrityksiä – ja julkishallintoa – kiinnostaa, miten paljon verorahoja käytetään terveydenhuoltoon tai katujen kunnossapitoon. Millä bussilla pääsen Uimastadionille? Miten päätöksenteko lähipuistoni kunnostamisesta etenee? Esimerkkejä hyödyistä löytyy läheltä ja kaukaa.

Kun HSY:n ylläpitämä paikkatietoaineisto pääkaupunkiseudun asukkaista ja rakennuksista avattiin, yliopisto-opiskelijat saivat kursseilleen ajantasaista dataa. Ohjelmointirajapinta pääkaupunkiseudun kirjastojen tietokantaan taas synnytti älykkään mobiilipalvelun. Skannaamalla älypuhelimella minkä tahansa kirjan viivakoodin kännykkäsovellus kertoo, mistä pääkaupunkiseudun kirjastoista nide löytyy.

 

 

Miten pääsee alkuun

avatar
Kirjoittaja
HRI
7 vuotta, 5 kuukautta sitten