Espoon rajapinnat avautuivat

JaanaSuonsaari

6Aika-hanke sai vauhtia Espoon rajapintakehitykseen. Tilavaraus-, tapahtuma- ja palauterajapinnat ovat jo käytössä. Pian myös Espoon päätöstiedot ovat koneluettavassa muodossa sovelluskehittäjien saatavilla.

Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategian Avoin data ja rajapinnat -hanke on loppusuoralla. Helsinki on toiminut tienraivaajana rakentaessaan sovelluskehittäjiä palvelevia rajapintoja operatiivisiin tietojärjestelmiinsä. Espoo on kirinyt rajapintojen rakentajana hyväksi kakkoseksi. “Palaute-, tapahtuma- ja resurssienvarausrajapinnat on jo saatu Espoossa avoimiksi”, Espoon rajapintakehityksestä vastaava kaupungin kehittämispäällikkö Jaana Suonsaari kertoo.

Myös Espoon päätösrajapinta on testikäytössä, mutta nykyinen tekninen ratkaisu on vielä väliaikainen.

3 kuukautta, 1 viikko sitten
0

Palautetta Helsingille avoimen rajapinnan kautta

city_feedback_hub

Helsinki käsittelee kaupunkilaisten 50 000 vuotuista vikailmoitusta ja palautetta keskitetyssä tietojärjestelmässä. 17.3.2016 järjestetty avoimen datan Helsinki Loves Developers -avokonttori esitteli järjestelmän ja sen avoimen palauterajapinnan mahdollisuuksia sovelluskehittäjille.

Sähköinen järjestelmä tuo tehoa kaupunkilaisilta tulevan palautteen käsittelyyn. Yksittäiset sähköpostit ja puhelut kaupunkilaisten havaitsemista kuopista, romuautoista tai muista asuinympäristön ongelmista jäävät helposti unholaan, mutta järjestelmään kirjattuna ne tulee käsiteltyä. “Palautejärjestelmä on ollut nyt vuoden kaikkien Helsingin virastojen käytössä”, projektipäällikkö Joonas Pekkanen Helsingin asukasyhteistyötiimistä kertoo.

Kaupunkilaisille tehokkain palautekanava on hel.fi-sivuston ja virastojen omat palautelomakkeet.

1 vuosi, 10 kuukautta sitten
0

Rajapinta Helsingin paikkatietoon avautui

asemakaava

Uusi ohjelmointirajapinta tuo Helsingin paikkatiedon sovelluskehittäjien ulottuville koneluettavassa muodossa. ”Maksuttomia paikkatietoaineistoja tuodaan vähitellen rajapinnan kautta saataville”, kiinteistöinsinööri Suvi Uotila lupaa.

Helsingin asemakaava ja kaupungin virallinen opaskartta ovat nyt saatavilla koneluettavan rajapinnan kautta. Yksinkertaisella web-kyselyllä haluttu karttadata voidaan hakea avoimesta datarajapinnasta osaksi mitä tahansa verkkopalvelua.

Helsingin uuden WMS (Web Map Service) -rajapinnan kautta kaikki halukkaat pääsevät käsiksi kaupunkimittausosaston rasterimuotoiseen karttatietoon. Ensimmäiset rajapinnan kautta vapaaseen käyttöön avatut aineistot ovat pääkaupunkiseudun opaskartta sekä ajantasa-asemakaava, mutta paikkatietoaineistoja on luvassa pian lisää.

Paikkatietoa Helsingissä riittää.

2 vuotta, 1 kuukausi sitten
0

Dataa kaikkien käyttöön?

Excel, CSV, pc-axis, Shapefile, KML, TAB, XML, JSON?? Erilaisten tiedostoformaattien kirjo on suuri, samoin avoimen datan käyttäjien. Miten ja missä muodossa dataa kannattaisi avata, jotta mahdollisimman moni pääsisi hyötymään siitä?

HRI:n alkutaipaleella avasimme paljon pikkuisia Excel-tiedostoja. Avaukset olivat kokeilevia ensiaskelia avoimen datan maailmaan. Harjoituksia. Opettelimme itsekin. Opimme. Jokainen avaus tuntui pieneltä voitolta: jälleen jokin uusi taho oli ymmärtänyt, innostunut, halunnut kokeilla, lähtenyt siihen meidän kanssamme.

Ensimmäisiä paikkatietoaineistoja, dataa, johon liittyy sijainti, avasimme nelisen vuotta sitten. MapInfo-muodossa, Helsingin omassa koordinaatistossa, jossa Kallion kirkko on maailman napa.

2 vuotta, 2 kuukautta sitten
15

Vallan vahtikoira arvostaa avoimuutta

hs09042015_rahavirtaarakennusalalle

“Paine julkisen rahankäytön avoimuuteen kasvaa”, arvioi HS:n taloustoimittaja Jyri Hänninen.

Yksi HRI-palvelun suosikkiaineistoista, Helsingin kaupungin ostot, on todellinen Excel-hirviö: lähes 200 000 ostotapahtumaa kolmelta viime vuodelta, yhteensä yli 8 miljardia euroa helsinkiläisten verorahoja.

Eräs aineiston ahkerista hyödyntäjistä on Helsingin Sanomien taloustoimittaja Jyri Hänninen. Monen pääkaupunkiseudun rahankäyttöä käsitelleen jutun lähteenä ovat olleet HRI-verkkopalvelussa julkaistut Helsingin, Espoon ja Vantaan ostolaskudatat. Minkä jutun teossa aineistosta on ollut eniten apua?

Hänninen ei halua nimetä yksittäistä juttua. “Tärkein asia on, että pääsemme tarkastelemaan kuntien rahankäyttöä entistä tarkemmin”, hän toteaa.

2 vuotta, 4 kuukautta sitten
0

Helsingin kaupungin ympäristöraportin datasta avointa

kesa14_150_86851__webiso

Mitä on avoin data? Olemme puhuneet nyt yli vuoden ympäristöraportin tietojen avaamisesta, mutta tiedänkö minä vieläkään mitä se avoin data oikein on. HRI:n sivuilta selviää, että se ei tarkoita samaa kuin julkinen tieto. Siinä muodossahan ympäristöraporttia on tähän asti julkaistu. Olen kerännyt tietoja kaikilta kaupungin virastoilta, liikelaitoksilta ja tytäryhteisöiltä jo usean vuoden ajan, kahlannut toimintakertomuksia, talousarvioita ja tilinpäätöksiä sekä kasannut tietoja asiantuntijoilta. Tästä datamassasta olen sitten koonnut eli jalostanut vuosittain kaupungin ympäristöraportin, jota kuka tahansa on voinut lukea. Miten tietojen lukeminen nyt siis muuttuu, kun tieto muuttuu avoimeksi dataksi?

2 vuotta, 8 kuukautta sitten
0

Open Ahjo -rajapinta

Jussi_Pajunen

Helsingin kaupungin paperitonta Ahjo-tietojärjestelmää käyttävät tuhannet kaupungin virkamiehet ja kuntapoliitikot. Open Ahjo -rajapinta toi saman päätöstiedon julkiset osat avoimena datana kaikkien kuntalaisten käyttöön.

Koneluettavasta Open Ahjo -rajapinnasta voi hakea ajantasaiset tiedot kaupunginvaltuuston, -hallituksen, 30 lautakunnan sekä kaupungin viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä. Päätöstiedot on saatavissa julkisilta osiltaan; esimerkiksi järjestelmässä olevia yksityishenkilöiden nimiä ei avata. Rajapintaa hyödyntävät jo monet verkkosovellukset, joiden avulla voi seurata Helsingin päätöksentekoa. Tiedot päivittyvät rajapintaan kerran vuorokaudessa kaupungin Ahjo-asianhallintajärjestelmästä.

Miten data avattiin?

Kesä 2011 Uusi Ahjo-järjestelmä toi paperittoman toimiston 5 000 kaupungin virkamiehen ja kuntapoliitikon käyttöön.

2 vuotta, 10 kuukautta sitten
0

Sovellukset avaavat yllättäviä näkökulmia tulevaisuuden Helsinkiin

WP_20140315_042_pieni

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto avasi tekemänsä yleiskaavan karttakyselyn data-aineiston ja ryhtyi hackathon-edelläkävijäksi. Sovelluskehittäjien käsissä syntyi uusia ja yllättäviäkin tapoja, joilla kaupunkilaiset voivat katsoa tulevaisuuden Helsinkiin.

Vuonna 2050 Helsingissä on moottoriteiden tilalla bulevardimaisia katuja, idästä länteen sujahtaa pikaratikka ja asemien ympäristöt ovat eläväisiä pikkukaupunkeja, mikäli yleiskaavoittajien visiot toteutuvat. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto selvitti marras-joulukuussa 2013 avoinna olleella Helsinki 2050 -karttakyselyllä, mitä mieltä helsinkiläiset ovat näistä yleiskaavoittajien visioista.

Karttakyselyyn oli mahdollista merkitä esimerkiksi hyviä asuinrakentamispaikkoja, tärkeitä viheralueita sekä uusia liikenneratkaisuja. Lisäksi oli mahdollista ottaa kantaa yleisiin väittämiin, vaikkapa siihen onko vastaaja valmis hyväksymään tiiviimpää rakentamista asuinalueellaan autoilun tarpeen vähentämiseksi.

3 vuotta, 8 kuukautta sitten
0

Historialliset ilmakuvat saivat uuden elämän

HKI_1943

Arend Oudmanin datanavausidea eteni Helsingin kiinteistövirastossa vauhdilla toteutukseen. Nyt kaikki helsinkiläiset voivat tutustua kotikatunsa historiaan lintuperspektiivistä. Digitoidut ilmakuvat nousivat nopeasti HRI-palvelun ladatuimmaksi aineistoksi.

Projektipäällikkö Arend Oudmanin toimistopöytä Helsingin kiinteistövirastossa on peitetty eri puolelta kaupunkia otetuilla ilmakuvilla. Hän kehottaa kurkistamaan paperille painettua stereoilmakuvaa lasien läpi. Korkeimmat rakennukset kurottavat Helsingin keskustan stereokuvassa lähelle katsojaa kuin uusissa 3D-leffoissa. Mustavalkoisen lintuperspektiivin maisema taas on vuosikymmenten takaa.

Aiemmassa työpaikassaan Blom Kartta Oy:ssä Arend Oudman oli nähnyt omin silmin historiallisten ilmakuvien paljouden. Arkistoidut filmirullat sisälsivät tuhansia kuvia kaupungista eri vuosikymmeniltä. 

3 vuotta, 9 kuukautta sitten
7

Musiikinystävän data-avaus

Azzolino_della_Ciaja_Sonata_III_frammento_2

HKO:n konserttitietokannan matka Musiikkitalon uumenista kaiken kansan saataville

Helmikuu 2013. Finlandia-talo. Olemme esittelemässä HRI:tä ja avointa dataa uudelle kaupunginvaltuustolle tarkoitetussa Aikajana-seminaarissa. Kiertelen välillä muiden ständejä, jään suustani kiinni Helsingin kaupunginorkesterin pisteelle. Dataa? Avointa dataa? Tietokantoja? Kyllä, meillä on ainakin konserttitietokanta, kertoo orkesteripäällikkö Jere Siukola. Musiikkitieteilijänä kiinnostun oitis. Vaihdamme yhteystietoja.

Maaliskuu 2013. Musiikkitalo. Käytävillä kaikuu Sibelius-Akatemiasta tuttu kakofonia. Kellarissa hyllyjen keskellä on konserttitietokantaa ylläpitävän Anu Fagerströmin toinen työpiste. Toinen on konserttisalin lavalla. Anu esittelee minulle ja Jerelle tietokantaa. Sinne on kerätty tiedot kaikista HKO:n konserteista vuodesta 1882 alkaen!

4 vuotta, 5 kuukautta sitten
7
1 2