Datademo innosti datojen luovaan hyödyntämiseen

datademo_rahoitetut

Avattujen datojen käytön edistämiseksi HRI toteutti vuonna 2014 yhteistyössä Open Knowledge Finland ry:n ja Sitran kanssa Datademo-nimisen rahoitusmallin. Datademon tarkoituksena oli innostaa kehittäjiä luomaan uudenlaisia ratkaisumalleja, jotka edistävät tavalla tai toisella demokratiaa avointa dataa hyödyntäen.

Datademossa oli jaossa yhteensä 48 000 euroa parhaiden ideoiden toteuttamiseksi. Vuoden aikana rahoitusta jaettiin läpinäkyvän prosessin kautta yhteensä 24 erilaiselle ehdotukselle.

Mutta millaisia ehdotuksia Datademossa rahoitettiin ja miten ne käytännössä toteutuivat? Se selviää raportista, jossa on kuvattu sekä Datademo-prosessia että sen tuotoksia.

2 vuotta, 8 kuukautta sitten
0

Datademosta tukea mm. kulttuurikohteiden näyttämiseen kartalla

helsinki_ennen

Datademon toistaiseksi viimeisen kierroksen äänestystulos vahvistettiin eilen. Perjantaina päättyneessä vertaisarvioinnissa valittiin rahoitettavaksi kahdeksan avointa dataa hyödyntävää ideaa. HRI:n rahoittamassa sarjassa ykkössijan jakavat kaksi karttasovellusta: kulttuurinähtävyydet mobiilin karttasovellukseen tuova Kulttuurikartta sekä kaupunkisuunnittelun ongelmakohtia visualisoiva Datan avulla toimivampi kaupunki.

Datademorahoituksessa hakijat päättävät itse rahanjaosta

Datademon ideakuulutuksessa syys-lokakuun vaihteessa haettiin kolmatta kertaa ehdotuksia avoimen datan soveltamisesta demokratian edistämiseksi. Niin yksityiset ideanikkarit, erilaiset ryhmät kuin sovelluskehittäjät startup-yrityksistä lähettivät Datademoon 40 ehdotusta. Ideat julkaistiin Trello-alustalla, jossa kuka tahansa sai tutustua niihin ja keskustella ehdotuksista.

3 vuotta, 3 kuukautta sitten
0

Hae rahoitusta avoimen datan hyödyntämisideasi toteutukseen

Jami_ja_Juha

Datademo jakaa jälleen mikrorahoitusta kansalaisia hyödyttävien uusien sovelluksien kehittämiseen läpinäkyvän haku- ja valintaprosessin kautta.

Datademo-rahoituksen kolmas ja tällä tietoa viimeinen ideahaku aukeaa tänään perjantaina 19. syyskuuta. Haku kestää maanantaihin 6.10. asti ja rahoituspäätökset tehdään viimeistään 17.10. Hanke-ehdotuksen voi jättää Datademon verkkosivuilla.

Datademoon voi osallistua kuka tahansa avointa dataa hyödyntävällä ideallaan, kunhan lopputuotos jollain lailla edistää demokratiaa ja tiedonsaantia. HRI-kategoriassa tuotoksissa tulee hyödyntää Helsinkiä tai Helsingin seutua koskevia avoimia datalähteitä, joita löytyy esimerkiksi HRI-verkkopalvelusta.

“Tuloksena voi syntyä esimerkiksi sovelluksia tai visualisointeja, jotka helpottavat tiedonsaantia kaupungin suunnitelmista, päätöksistä tai kaupungin operatiivisesta toiminnasta.

3 vuotta, 4 kuukautta sitten
0

Katsaus Datademo-rahoituksen saaneisiin hankkeisiin

devaajatapaaminen

Helsinki Region Infoshare ja Sitra ovat jakaneet Datademo-rahoitusmallissa sovelluskehittäjille nyt yhteensä 16 kappaletta 2 000 euron rahoituspaketteja. HRI:n osuus tästä on 10 * 2 000 euroa. Ennen kolmannen hakukierroksen alkamista on aika luoda katsaus jo toteutettuihin projekteihin – mitä HRI:n jakamalla rahalla on saatu aikaan?

Datademon ensimmäisellä, helmikuussa 2014 alkaneella kierroksella HRI rahoitti viittä hanketta:

Avoin osoitetietopalvelu, jalostusalgoritmit ja jalostettu avoin data Helsinki open data R tools Harrastushuone Helsingin päätöksenteon yksinkertaisempi visualisointi Urban Filler

Toisella, huhtikuussa 2014 alkaneella kierroksella rahoituksen sai HRI:ltä niin ikään viisi hanketta:

Minne meidän rahat katoavat Harrastushuone Kansalaisten tiedon visualisoinnin työkalupakki Kenen kaupunki -yleiskaavakyselyn aineistoa Helsinkikanava-mobiilisovellus

Tuloksista iloa niin kuntalaiselle kuin kehittäjällekin

Rahoituksen saaneissa hankkeissa oli mukana sekä suoraan kaupunkilaisen arkea helpottavia palveluita että käteviä työkaluja omien analyysien ja sovellusten tekemiseen.

3 vuotta, 4 kuukautta sitten
0

Datademon kevätkierroksen rahoitettavat valittu

datademo

Datademon kevätkierroksen maanantai-iltana päättyneessä äänestyksessä valittiin rahoitettavaksi kahdeksan avointa dataa hyödyntävää ideaa. Pääkaupunkiseudun sarjan ääniharava oli Helsingin verovarojen käyttöä havainnollistava “Minne meidän rahat katoavat”. Kansallisen sarjan ykköspaikan jakoivat ehdotukset kansanedustajien sidonnaisuuksien visualisoinnista ja kotimaisesta paikkatietokirjastosta R-laskentakielelle.

Osallistujat päättävät rahoituksesta

Datademon ideakuulutuksessa huhtikuun lopulla haettiin ehdotuksia avoimen datan soveltamisesta demokratian edistämiseksi. Niin yksityiset ideanikkarit, erilaiset ryhmät kuin sovelluskehittäjät startup-yrityksistä lähettivät Datademoon 25 ehdotusta. Ideat julkaistiin Trello-alustalla, jossa kuka tahansa sai tutustua ja keskustella ehdotuksista.

“Osallistujat, raadin asiantuntijat ja ulkopuoliset kiinnostuneet auttoivat toisiaan vinkkaamalla datalähteistä sekä tekemällä tarkentavia kysymyksillä ja jopa suoria yhteistyöehdotuksia” kertoo Raimo Muurinen Open Knowledge Finlandista.

3 vuotta, 8 kuukautta sitten
0

Luo sovellus Datademon rahoituksella

datademo_pikkukuva

HRI tarjoaa jälleen rahoitusta kehittäjäyhteisön hankkeisiin. Haku Datademon toiselle kierrokselle on käynnissä 11.5. saakka.

Datademon tiistaina 22.4 auenneella toisella kierroksella etsitään demokratiaa edistäviä, avointa dataa hyödyntäviä ideoita. Sovellusten ja visualisointien kehittäjiä tuetaan jakamalla 2 000 euron rahoituspaketteja parhaiden ideoiden toteutukseen. Ideoiden ehdottajat ja asiantuntijaraati pääsevät päättämään julkisten varojen kohdentamisesta kaikille avoimella verkkoalustalla. Hakuaika päättyy sunnuntaina 11.5.

Maaliskuussa päättyneellä ensimmäisellä kierroksella rahoitettiin mm. ehdotukset kansanedustajien tietojen automaattisesta hausta, valtioneuvoston hankerekisterin tietojen avaamisesta ja pääkaupunkiseudun harrastusmahdollisuuksien kokoamisesta yhteen palveluun.

Toisella kierroksella on mahdollista ehdottaa myös pelkkää ideaa, vaikka ehdottajalla ei olisi mahdollisuuksia toteuttaa ehdotustaan itse.

3 vuotta, 9 kuukautta sitten
0

Yhteentoimivuutta edistämässä

jami_koodaa

Millaisen näkymän kaupungin toimintaan saisi, jos erilaisia jo avattuja tietoaineistoja saisi yhdisteltyä aiempaa paremmin? Mikä voisi olla yhdistävä tekijä talouslukujen, tilastotietojen ja päätöksentekodatan välillä? Koodari Jami Pekkanen kokeilee ja edistää eri tietoaineistojen yhteentoimivuutta. Tavoitteena on saada laajempi kokonaiskuva kaupunkien toiminnasta.

Kesällä 2013 Helsinki Region Infoshare -palvelu palkittiin EU:n julkishallinnon innovaatiokilpailussa 100 000 eurolla. Palkintorahoilla on tarkoitus muun muassa edistää Helsingin kaupungin päätöksentekodatan yhteensopivuutta kaupungin muiden tietojen, kuten talous- ja paikkatietojen sekä tilastojen kanssa. Visiona on luoda kaupunkien toiminnasta laajempaa kokonaiskuvaa, jota esimerkiksi Ville Meloni maalailee artikkelissaan Läpinäkyvä kaupunki.

3 vuotta, 9 kuukautta sitten
0

HRI:ltä ketterää rahaa kehittäjäyhteisön tueksi

datademo_pikkukuva

Datademo kansalaisyhteiskunnan tukena

Pääkaupunkiseudun kunnat tekevät yhteistyötä tietovarantojensa avaamiseksi yhteisen Helsinki Region Infoshare eli HRI-palvelun avulla. Palvelun yhtenä tavoitteena on julkishallinnon toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi.

Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi Helsingin kaupungin päätösasiakirjojen ja pääkaupunkiseudun kuntien taloustietojen julkaisemista avoimena datana sovelluskehittäjien ja muiden kiinnostuneiden vapaasti käytettäväksi. Avaamiset ovat poikineet jo muutamia hyviä sovelluksia esimerkiksi päätösasioiden seuraamista helpottamaan.

Avattujen datojen käyttöä edistämään HRI käynnistää 7.2.2014 yhteistyössä Open Knowledge Finland ry:n kanssa Datademo-nimisen rahoitusmallin, jolla kanavoidaan ketterästi rahoitusta kehittäjäyhteisön hankkeisiin.

3 vuotta, 11 kuukautta sitten
0