Tämän blogialueen tarkoituksena on edesauttaa datan visualisoijien työtä. Olemme keränneet tälle sivustolle esimerkkejä siitä miten visualisointiin tähtäävässä datan käytössä pääsee alkuun. Koska nykyisenkaltaiseen datan visualisointiin soveltuvat työkalut ja työmenetelmät ovat suhteellisen uusia käsittelemme asiaa myös laajemmin.

Blogin avulla nostamme esiin tiedon visualisointiin liittyviä moninaisia ilmiöitä ja keräämme alaan liittyviä mielenkiintoisia sisältöjä yhteen paikkaan. Alkuvaiheessa tämä tarkoittaa muun muassa visualisointiin erikoistuneiden koti- ja ulkomaisten toimijoiden esiin nostamista ja esittelyä. Tämän lisäksi kerromme visualisointiin liittyvistä työkaluista ja työtavoista. Käyttöesimerkkien avulla pyrimme kertomaan miten raakadatasta syntyy askel askeleelta erilaisia visualisointeja.

Sosiaalisen median ajalle tyypillisesti pyrimme tekemään tämän yhteistyössä muiden alan toimijoiden ja aktivistien kanssa. Yhtenä tavoitteenamme on saattaa visualisoinnista kiinnostuneita tahoja yhteen jolloin esimerkiksi koodaajat ja visualistit voivat löytää paremmin toisensa. Alan toimijoiden yhteensaattaminen edesauttaa toivottavasti myös palveluja tarjoavan toimialan syntyä. Päämäärien saavuttamiseksi kutsumme mukaan aktivisteja ja alan toimijoita. Tule siis mukaan tekemään maailmasta hieman ymmärrettävämpi juuri sillä tavalla joka tuntuu itsestäsi parhaalta.

SOTKAnet-indikaattoripankki mukaan soRvi-työkalupakkiin

Nettomuutto / tuhat asukasta

SOTKAnet-indikaattoripankkiin on nyt saatavilla valmiit R-kieliset hakurutiinit soRvi-työkalupakkiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) avasi äskettäin avoimen koneluettavan rajapinnan SOTKAnet-indikaattoripankkiin. SOTKAnet tarjoaa ajantasaiseen kuntajakoon pohjautuvia tilastoja väestörakenteesta, hyvinvoinnista sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä vuodesta 1990 alkaen. Mukana on myös THL:n sairastavuusindeksi, johon on koottu tietoa useista rekistereistä keskeisten sairauksien esiintyvyydestä eri puolilla maata sekä ikävakioituina että absoluuttisina arvoina ja keskeisiä terveystilastoja Euroopan alueelta. Yhteensä yli 2 000 tilastoindikaattorin kokoelmaa voi selata SOTKAnetin portaalisivulla.

SOTKAnet

Indikaattoripankki SOTKAnet on THL:n tietopalvelu, joka tarjoaa kaikista Suomen kunnista keskeisiä väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja vuodesta 1990 alkaen.

1 vuosi, 9 kuukautta sitten
0

ViziCities herättää kaupungit henkiin

vizicities-combined-ssao

ViziCities -projektissa herätetään kaupungit henkiin uusimman webbiteknologian avulla. Rob Hawkesin ja Pete Smartin projektissa rakennetaan visualisointialustaa jossa tarkastellaan kaupunkeja datan, taiteen ja pelaamisen solmukohdassa. Olisi jännittävää nähdä mitä tällaisella alustalla ja vaikkapa Helsingin rakennusdatalla saisi aikaiseksi! ViziCities -projektin etenemistä voi seurata Rob Hawkesin blogissa.

1 vuosi, 10 kuukautta sitten
0

Haluatko opiskella tiedon visualisointia?

cairo

Haluatko oppia tiedon visualisointia? Nyt se on mahdollista kenelle tahansa Texasin yliopiston Knight Center:in järjestämän MOOG:in (Massive Open Online Course) avulla. Aimmissa kursseissa on ollut osallistujia 109 maasta. Seuraava kurssi alkaa marraskuussa 2013.

2 vuotta, 1 kuukausi sitten
0

Miten video siirtyy viimein osaksi web-aikaa

video

Popcorn.js lupaa mullistaa sen mitä olemme tähän asti pitäneet videona. Saammeko viimein kokonaan uuden tavan koostaa audiovisuaalisia esityksiä ja pääsemmekö lopulta irti oletetusta lineaarisesta esitystavasta kohti paremmin ymmärryksen syntyä edistävää tapaa kommunikoida? Ehkä teknologia ei vielä ole ihan valmis mutta lupaavalta tämä näyttää jo nyt.

2 vuotta, 3 kuukautta sitten
0

FF Chartwell on fontti joka helpottaa perusgraafien (kuvioiden) visualisointia

video

Jokaisen visualisointigraafikon pakollinen hankinta tulee tässä. Tämän helpommaksi ei peruskuvioiden teko voi enää paljon muodostua. Jos käytettävissä on jokin ammattilaisten perustyökaluista kuten Adobe Illustrator voit tuottaa visualisointeja yksinkertaisesti kirjoittamalla peräkkäin halutut luvut ja lisäämällä lukujen väliin plusmerkin ja valitsemalla sen jälkeen Charwell fontin valikosta. Värit tulevat suoraan väripaletista ja ohjekirjasen mukana tulee joukko lisäominaisuuksia.

How to Use FF Chartwell from FontFont on Vimeo.

2 vuotta, 3 kuukautta sitten
0

Kosketustekniikka mahdollistaa uudenlaisen interaktion

video

Entä jos vaikkapa julkisen liikenteen dataa kerättäisiin ovenkahvoista ja esim. asiakaspalautteen voisi antaa lähtiessään kahvaan tarttumalla? Onko julkisissa tiloissa tarvetta interaktiiviseen kosketustekniikkaan joka kestää kovempaankin käsittelyä?

2 vuotta, 3 kuukautta sitten
0

Mistä datan visualisointityökalusta puhutaan juuri nyt?

video

Se mikä tekee Grandstandistä todella mielenkiintoisen on sen kyky hyödyntää eri sosiaalisen median kanavia data-lähteenä. Töykalu lienee myös yksi ensimmäisistä joka tarjoaa pelillistämisen filosofian osaksi tiedon esittämistä ja käyttäjien osallistamista. Loistava ajatus sillä iso kysymys avoimen tiedon suhteen on edelleen miten saamme katsojista myös osallistujia jolloin käsittelyn alla oleva asia menee niin sanotusti jakeluun paljon todennäköisemmin.

“We want Grandstand to set the standard for audience interaction, from sporting events, to movie theaters, concerts, and events — to digital displays across an urban landscape — by rewarding people for doing what they’re already doing on their mobile devices.” – DJ Saul, the VP of New Ventures at iStrategyLabs

2 vuotta, 3 kuukautta sitten
0
1 2 3 4