Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttölupajärjestelmä

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi kaupungin yleisiä alueita ja antaa mahdollisesti tarvittavan maanomistajan suostumuksen yleisen alueen maankäyttöön (esimerkiksi rakentamiseen, rakenteiden sijoittamiseen, tapahtumiin, vuokrauksiin, terasseihin jne.) Tähän liittyvää lupaprosessia hallitaan Winkki-nimisessä yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttölupajärjestelmässä.

Winkki-aineisto sisältää yleisillä alueilla tapahtuvien katu- ja vihertöiden sekä erilaisten tapahtumien ja vuokrausten lupatietoja. Aineistossa olevia erilaisia lupatyyppejä ovat mm. kaivulupa, aitauslupa, liikennejärjestely, ulkoilmatilaisuus ja vuokrasopimus. Esimerkiksi sijoitusluvat ja johtoselvitykset eivät sisälly avoimeen aineistoon. Avoin aineisto käsittää maankäyttölupien perustiedot kuten sijainti, ajankohta, tarkoitus ja luvan saaja (vain rajoitetusti).

Winkki-aineistoa päivitetään pääasiassa asiakkailta lupaprosessin yhteydessä saaduilla tiedoilla. Kohteiden tiedoissa saattaa esiintyä puutteita ja virheitä, mikä kannattaa huomioida aineiston käytössä. Erityisesti lupien ja tapahtumien geometria eli aluerajaus ei usein ole tarkka eikä välttämättä vastaa todellista tilannetta maastossa. Aineisto on jatkuvassa ylläpidossa.

Kannattaa myös huomioida, että kaikki yleisten alueiden luvat eivät näy avoimessa Winkki-aineistossa ja lisäksi aineistossa ei pääsääntöisesti ole muiden Helsingin hallintokuntien lupia tai vuokrasopimuksia. Nämä luvittavat omia hallintoalueitaan erikseen.

Winkki-aineistoa julkaistaan WFS-palveluna kahteen eri karttatasoon jaettuna: työt yleisillä alueilla sekä vuokraukset ja tapahtumat yleisillä alueilla. Työt-tasolla on kaivu-, aitaus- ja liikennejärjestelyluvat, vuokraukset ja tapahtumat -tasolla taas vuokrasopimukset ja ulkoilmatapahtumat.

WFS-palvelun Winkki-aineisto päivittyy kerran vuorokaudessa yöaikaan, joten palvelun tarjoama data on edellisen päivän lupatilanne. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG: 3879).

Aineisto on myös ladattavissa useissa eri formaateissa, mm.: KML, GIF, Tiff, GeoTiff, JPEG, PNG, CSV, Esri Shape, ...

Palvelun karttatasojen kentät on kuvailtu erillisessä dokumentissa täällä: http://www.hel.fi/static/hkr/wfs/winkki_kenttakuvaukset.pdf

Winkki-järjestelmän rekisteriseloste: http://www.hel.fi/hel2/rekisteriseloste/HKR/HKR_Winkki_jarjestelma.doc

Lähde: Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri.

Aineistoa ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Palvelut ja luvat / Asukas- ja yrityspalvelut / Alueiden käyttö ja valvonta.

Data ja resurssit


Lähdeviite aineistoon

Lähde: Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttölupajärjestelmä. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Asukas- ja yrityspalvelut. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 21.02.2018 lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Avainsanat

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Asukas- ja yrityspalvelut
Virasto Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Asukas- ja yrityspalvelut
Kategoriat Kaavat ja kiinteistöt, Kartat ja paikkatieto, Rakentaminen, Ympäristö ja luonto
Julkaisupäivämäärä 2014-08-11
Päivityspäivämäärä
Ulkoinen linkki http://www.hel.fi/static/hkr/wfs/winkki_kenttakuvaukset.pdf
Ulkoinen linkki (en)
Ulkoinen linkki (se)
Maantieteellinen kattavuus Helsinki
Maantieteellinen tarkkuus Piste, Polygoni
Kuvaus (en) This dataset provides the land usage permission system for public areas in the City of Helsinki. The Public Works Department of the City of Helsinki controls the public areas and decides on their usage by issuing permits (for example construction, events, rentals, terraces, etc.).
Kuvaus (se)
Lähde
Aikasarja alkaa
Aikasarja päättyy
Aikasarjan tarkkuus
Otsikko (en) Land usage permission system for public areas in the City of Helsinki
Otsikko (se)
Päivitysväli vuorokausi

Kommentit

Sähköposti-ilmoitukset kommenteista: tilaa tai peru tilaus.

Kommentoi

Sähköpostiasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *:llä.