Helsingin väestö uskonnollisen yhdyskunnan, sukupuolen ja iän mukaan 2004 alkaen

Helsingin väestö uskonnollisen yhdyskunnan, sukupuolen ja iän mukaan vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin.

Tietolähde
Tilastokeskus

Kohdejoukko ja rajaus
Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta, samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla.

Ulkomaalaisella on kotipaikka kunnassa, jos hänen oleskelunsa on tarkoitettu kestämään tai on kestänyt vähintään yhden vuoden. Turvapaikanhakija saa kotipaikan vasta, kun hänen hakemuksensa on hyväksytty.

Kunnassa asuvat vieraan valtion lähetystöön, kaupalliseen edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon kuuluvat henkilöt sekä näiden perheenjäsenet ja henkilökohtainen palveluskunta eivät kuulu kunnan väestöön, elleivät ole Suomen kansalaisia. Sen sijaan Suomen ulkomailla olevien lähetystöjen ja kaupallisten edustustojen suomalainen henkilökunta sekä YK:n rauhanturvajoukoissa palvelevat luetaan kunnan väestöön.

Vuodenvaihteessa 1993/94 alettiin käyttää väestötietolain (507/93) mukaisesti vuodenvaihteen asukaslukua, joka korvasi aiemmin käytetyn tammikuun 1. päivän tilanteen. Erona aikaisempaan on, että vuodenvaihteen asukasluvussa eivät ole mukana vuoden ensimmäisenä päivänä syntyneet ja muuttaneet. Ennen vuotta 1990 käytettiin henkikirjoitettua väestöä koskevaa tietoa.

Vuodesta 1996 lähtien vuoden ensimmäisen päivän asukaslukutietoa muodostettaessa otetaan huomioon kaikki tammikuun loppuun (vuoteen 1990 toukokuun loppuun ja vuosina 1991-95 maaliskuun loppuun) mennessä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään saadut edellisen vuoden muutostiedot.

Tietojen luotettavuus
Tiedot henkilöiden asuinpaikasta saadaan väestötietojärjestelmään muuttoilmoituksen kautta.

Merkintöjen selitykset
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi
- suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä

Data ja resurssit


Lähdeviite aineistoon

Lähde: Helsingin väestö uskonnollisen yhdyskunnan, sukupuolen ja iän mukaan 2004 alkaen. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot ja alkuperäinen tekijä Helsingin kaupungin tietokeskus ja Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 18.02.2018 lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Avainsanat

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Ylläpitäjän www-sivut http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Virasto Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Kategoriat Väestö
Julkaisupäivämäärä 2012-03-21
Päivityspäivämäärä 12/07/2016
Ulkoinen linkki https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_06_28_Tilastoja_1_Maki_Vuori.pdf
Ulkoinen linkki (en)
Ulkoinen linkki (se)
Maantieteellinen kattavuus Helsinki
Maantieteellinen tarkkuus Kunta
Kuvaus (en) Population in Helsinki by religious affiliation, sex and age in 2004-
Kuvaus (se) Befolkning i Helsingfors 2004- efter religionssamfun, kön och ålder
Lähde Helsingin kaupungin tietokeskus ja Tilastokeskus
Aikasarja alkaa 2004
Aikasarja päättyy
Aikasarjan tarkkuus vuosi
Otsikko (en) Population in Helsinki by religious affiliation, sex and age in 2004-
Otsikko (se) Befolkning i Helsingfors i 2004- efter religionssamfund, kön och ålder
Päivitysväli vuosi

Kommentit

Sähköposti-ilmoitukset kommenteista: tilaa tai peru tilaus.

Kommentoi

Sähköpostiasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *:llä.